Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_14 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 14~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +24. Tap覺naklar覺n zararlar覺n覺n 繹denmesi ve armaanlar verilmesi. \\
 +25. Sicilya ve Actium savalar覺 ve 襤talya'​n覺n kurtar覺lmas覺. \\
 +26. 襤mparatorluun genilemesi ve uzak illerde seferlere giriilmesi. \\
 +27. M覺s覺r'​覺n imparatorlua kat覺lmas覺. Ermenistan sorunu. Dou eyaletlerinin geri al覺nmas覺. \\
 +28. Asker kolonileri. \\
 +29. Daha 繹nce d羹manlar覺n eline ge癟en bayraklar覺n,​ armalar覺n geri al覺nmas覺. \\
 +30. Tuna boyundaki zaferler. \\
 +31. Uzak 羹lkelerdeki h羹k羹mdarlar覺n yollad覺覺 el癟iler. \\
 +32. Roma'​ya s覺覺nan krallar. Partlar覺n verdii rehineler (tutular). \\
 +33. Baka kavimlere atad覺覺 h羹k羹mdarlar. \\
 +34. Augustus ad覺n覺n verilmesi. \\
 +35. "​Yurdun Babas覺"​ san覺n覺n verilmesi. \\
 +*** \\
 +Bata Mommsen olmak 羹zere "Res gestae"​yi ele alanlar, bug羹ne dek ona tanr覺sal bir yer vermi bulunduundan,​ insan bu a覺lamalardan kendisini kolayca kurtaram覺yor. \\
 +A癟覺k s繹yleyelim ki, T羹rkiye'​de daha bir tek sat覺rla u belgenin dilbilimsel deeri belirtilmemitir. Onu, bizim Klasik Filoloji Enstit羹m羹zden beklemeyi s羹rd羹relim. rnein, neden bu yaz覺t "antik yaz覺tlar覺n ecesi"​dir?​ A癟覺klamalar覺n覺 dileyelim. \\
 +Ama, Bat覺l覺 bilginler yap覺t覺 yeni yaam繹yk羹s羹 癟覺覺r覺 a癟an bir giriim gibi al覺r ve u "​yap覺lan ilerin say覺l覺p d繹k羹lmesi belgesi"​nin Latin a癟覺kl覺覺yla,​ mant覺覺yla tasarlanm覺 olduunu belirtirler. Onlara g繹re, bu b繹l羹mlerde,​ Augustus'​un d繹nemini esiz bi癟imde yaayabiliriz (2). \\
 +Belgeyi inceleyen, insanl覺a sunan 癟ada bilginlerin 癟abalar覺 ve y繹ntemleri sayesinde deerlenen "Res gestae"​ bu a覺r覺 繹vg羹lere pek lay覺k deildir. \\
 +Bunun Augustus'​a 繹zg羹 bir yaam繹yk羹s羹 癟覺覺r覺 olmad覺覺n覺,​ hatta bu 羹癟l羹 bileimin Roma'​da daha 繹nceden s覺k s覺k uyguland覺覺n覺 son incelemeler g繹stermitir. (Gag矇, ​    s. 29-31.) \\
 +Zaten M覺s覺r'​da,​ Asur'​da,​ Hititlerde, Nemrut Da覺'​ndaki an覺tlar覺yla Hamdi Bey'in ortaya 癟覺kard覺覺 Commag癡ne h羹k羹mdarlar覺nda,​ kayalara yaz覺lm覺 bu t羹r b羹y羹k yaz覺tlar vard覺r. 襤ran'​daki Bihs羹tun yaz覺tlar覺 dorudan doruya bu t羹rdendir. Tarih bak覺m覺ndan daha sonra olmakla birlikte, Orhun'​daki G羹ltekin ve Bilge Kaan yaz覺tlar覺 da "Res gestae"​ t羹r羹ne girer; ama Orhun'​da T羹rk h羹k羹mdar覺n覺n yaz覺t覺ndaki ayd覺nl覺覺,​ ger癟eklii,​ olan bitenleri bildirmesindeki yal覺nl覺覺,​ i癟tenlii ve al癟akg繹n羹ll羹l羹羹 Augustus'​un yap覺t覺nda bulmak olanaks覺zd覺r. Yap覺tta bulunduu s繹ylenen "Latin a癟覺kl覺覺",​ belki, dilbilgisi ve s繹zdizimi bak覺m覺ndand覺r. Ama tarih ve kaz覺bilim bak覺m覺ndan bu a癟覺kl覺覺 yap覺tta bulmak zordur. \\
 +Bu a癟覺k olmay覺, daha yap覺ta verilen adla balar: Bu bir siyasal vasiyetname midir; bir devlet adam覺n覺n, yapt覺覺 iler konusunda d繹k羹m羹 m羹d羹r; bir bildiri midir; bir mezar yaz覺t覺 m覺d覺r? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​