Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_08 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 08~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +O d繹nemde, sanca覺m alt覺nda askerlik hizmetini yapmakta olanlar aras覺nda yedi y羹zden 癟ok senat繹r vard覺. Bunlar覺n i癟inden, o tarihten 繹nce ya da sonra, bu sat覺rlar覺n yaz覺lmakta olduu zamana dek, seksen 羹癟羹 kons羹l oldular ve y羹z yetmi kadar覺 rahipliklere se癟ildiler. \\
 +XXVI \\
 +Roma halk覺n覺n, imparatorluumuza boyun emeyen komu budunlarla s覺n覺r覺 olan b羹t羹n eyaletlerinin topraklar覺n覺 genilettim. Gallia ve 襤spanya eyaletlerinde,​ Germania'​da,​ Gades'​ten Elbe'​nin az覺na dek okyanusla 癟evrilmi olan b羹t羹n b繹lgelerde bar覺覺 kurdum. Adriyatik Denizi'​nin hemen yak覺nlar覺ndaki b繹lgeden Tirenyen Denizi'​ne dek Alpler'​de de g羹venlii salad覺m. Hi癟bir budun, gereksiz yere taraf覺m覺zdan sald覺r覺ya urmad覺. Donanmam, okyanus boyunca, Ren Irma覺 az覺ndan douya, bu zamana dek hi癟bir Romal覺n覺n karadan ya da denizden gidememi olduu Kimberlerin s覺n覺rlar覺na dek gitti. Kimberler, Charydler, Semnonlar ve ayn覺 b繹lgede oturan 繹teki Germen halklar覺, el癟iler g繹ndererek,​ Roma halk覺n覺n ve benim dostluumuzu arad覺lar. \\
 +Buyruumda ve korumam alt覺nda, hemen hemen ayn覺 zamanda iki ordu, biri Habeistan'​a,​ 繹teki Arabistan'​覺n Felix (Mesut) denen b繹lgesine g繹nderildi. Her iki 覺rktan pek b羹y羹k d羹man g羹癟leri savata yok edildi ve bir癟ok kasabalar覺 ele ge癟irildi. Habeistan'​da ordu Meroe'​ye en yak覺n kale olan Nabata'​ya dek; Arabistan'​daysa Sabaelerin topra覺ndaki Mariba kasabas覺na dek ilerledi. \\
 +XXVII \\
 +M覺s覺r'​覺 Roma 襤mparatorluu'​na katt覺m. B羹y羹k Ermenistan'​覺,​ kral覺 Artaxes'​in 繹ld羹r羹lmesinden sonra, bir eyalet durumuna getirebilirdim,​ ama atalar覺m覺 繹rnek alarak, o zaman 羹vey olum bulunan Tiberius Nero arac覺l覺覺yla bir krall覺k olarak Kral Artavasdes'​in olu ve Kral Tigranes'​in torunu Tigranes'​e vermeyi daha uygun buldum. Sonradan ayn覺 ulus bakald覺r覺nca,​ onlar覺 olum Gaius eliyle bast覺rarak Medlerin kral覺, Artabazus'​un olu Kral Ariobarzanes'​e,​ onun 繹l羹m羹nden sonra da olu Artavasdes'​e verdim. Bu sonuncu da 繹l羹nce, krall覺a Ermenistan'​覺n krall覺k hanedan覺n覺n bir 羹yesi olan Tigranes'​i g繹nderdim. Adriyatik Denizi'​nin 繹te yan覺nda, douya doru uzanan b羹t羹n eyaletleri ve b羹t羹n Kyrene'​yi yeniden ele ge癟irdim. Oysa, bunlar o zamandan beri yabanc覺 krallar覺n elinde bulunuyordu. Daha 繹nceleri K繹leler Sava覺'​nda igal edilmi olan Sicilya ve Sardunya'​y覺 ayn覺 bi癟imde geri ald覺m. \\
 +XXVIII \\
 +Afrika'​da,​ Sicilya'​da,​ Makedonya'​da,​ her iki 襤spanya eyaletinde, Achaia'​da,​ Asya'​da,​ Suriye'​de,​ Gallia Narbonensis'​te,​ Pisidia'​da askeri s繹m羹rgeler kurdum. Bunlara ek olarak 襤talya'​da,​ korumam alt覺nda kurulmu olan yirmi sekiz s繹m羹rgede,​ benim sal覺覺mda,​ b羹y羹k ve g繹nen癟 i癟inde bir n羹fus ya覺yordu. \\
 +XXIX \\
 +teki komutanlar覺n yitirdii askeri sancaklar覺,​ d羹manlar覺 yendikten sonra 襤spanya'​dan,​ Gallia'​dan ve Dalma癟yal覺lardan yeniden geri ald覺m. Partlar覺, 羹癟 Roma ordusunun ganimetlerini ve sancaklar覺n覺 geri vermek ve yalvararak Roma halk覺n覺n dostluunu istemek zorunda b覺rakt覺m. Sancaklar覺,​ Mars Ultor Tap覺na覺'​n覺n i癟ine koydurdum. \\
 +XXX \\
 +Bu zamanda hem 羹vey olum, hem de vekilim olan Tiberius Nero arac覺l覺覺yla Pannonia boylar覺n覺 yenerek Roma halk覺n覺n egemenlii alt覺na ald覺m. Oysa, ben bakan olmadan 繹nce hi癟bir Roma ordusu oraya ayak basmam覺t覺 ve ben Illyricum eyaletinin s覺n覺rlar覺n覺 Tuna k覺y覺lar覺na dek genilettim. Dacial覺lar覺n
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​