Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_31 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 31~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +bulduuna pek keyiflenmiti;​ Kedi g繹z羹ken k覺s覺mlar覺n覺,​ yeter bularak 繹ylece kalm覺, daha fazla belirmemiti. \\
 +Alice yak覺nan bir sesle "​M覺z覺k癟覺l覺k etmeden oyun oynam覺yorlar ki" dedi, "Hem de kopard覺klar覺 kavga g羹r羹lt羹den insan kimin ne dediini iitemiyor. Oyunlar覺nda kural mural da yok, varsa bile kimsenin ald覺rd覺覺 yok... Oyun ara癟lar覺n覺n hepsinin canl覺 olmas覺 da insan覺 癟ileden 癟覺kar覺yor hani. S繹z gelii, topumu imdi alt覺ndan ge癟ireceim k繹pr羹, bak覺n, kalk覺p alan覺n ta neresine gitmi de dola覺yor. Demin de Krali癟e'​nin kirpisine vuracakt覺m,​ bakt覺 ki benim kirpi yakla覺yor,​ ald覺 ba覺n覺 ka癟t覺!"​ \\
 +Kedi yava癟a "​Krali癟e'​den holand覺n m覺?" diye sordu. \\
 +Alice "Hi癟 mi hi癟" dedi, "yle bir (tam o s覺rada Krali癟e'​nin,​ hemen arkas覺nda kendisini dinlediini fark etti, s繹z羹n羹 deitiriverdi) iyi oyuncu ki, nas覺l olsa o kazanacak, onun i癟in oynaman覺n bir anlam覺 yok." \\
 +Krali癟e g羹l羹msedi ve y羹r羹y羹p ge癟ti. \\
 +Kral Alice'​in yan覺na gelerek "​Kiminle konuuyorsun?"​ diye sordu; bir yandan da ak覺nl覺kla Kedi'​nin kafas覺na bak覺yordu. \\
 +Alice "Bir arkada覺md覺r"​ dedi, "​Cheshire Kedisi; izin verirseniz takdim edeyim."​ \\
 +Kral "​Surat覺 hi癟 houma gitmedi ama neyse, isterse elimi 繹ps羹n"​ dedi. \\
 +Kedi yan覺tlad覺 "​pmesem daha iyi." \\
 +Kral "​K羹stahlama"​ dedi. Sonra konuurken Alice'​in arkas覺n覺 siper alarak "Hem y羹z羹me de 繹yle bakma" diye ekledi. \\
 +Alice "Bir kedi bir krala pek璽l璽 bakabilir"​ dedi. "Bir kitapta okumutum, ama hangisinde, imdi an覺msam覺yorum."​ \\
 +Kral karar覺n覺 vermi gibi "​Herhalde ortadan kalkmal覺"​ diyerek, o s覺rada yak覺nlardan ge癟en Krali癟e'​ye seslendi "​G羹zelim! Ne olur, u kediyi ortadan kald覺rsana!"​ dedi. \\
 +Krali癟e'​nin b羹y羹k k羹癟羹k b羹t羹n g羹癟l羹kleri gidermek i癟in bir tek y繹ntemi vard覺. Ba覺n覺 癟evirip bakmaya gerek bile g繹rmeden "​Kafas覺n覺 kessinler!"​ diye hayk覺rd覺. \\
 +Kral, d羹nden haz覺rm覺 gibi, "​Cellad覺 gidip kendim getiririm"​ diyerek ivedi ivedi y羹r羹y羹p gitti. \\
 +Alice, uzaktan Krali癟e'​nin 繹fkeyle 癟覺nlayan sesini iitince "Bari gidip oyun ne durumda bir bakay覺m"​ diye d羹羹nd羹. S覺ralar覺n覺 ka癟覺ran 羹癟 oyuncuyu idama mahk羶m ettiini daha demin iitmiti,​ ilerin gidiini de hi癟 beenmiyordu,​ oyun 繹yle 癟orbaya d繹nm羹t羹 ki kendi s覺ras覺n覺n gelip gelmediini bile bilmiyordu. Onun i癟in kirpisini aramaya balad覺. \\
 +Kirpisi baka bir kirpiyle kavgaya tutumutu;​ Alice'​in,​ birini 繹b羹r羹ne 癟arpt覺r覺p kriket yapmas覺 i癟in bu, bulunmaz bir f覺rsatt覺; ama sorun uradayd覺 ki flamingosu bah癟enin ta 繹b羹r ucuna gitmiti, orada u癟up aa癟lardan birine konaca覺m diye beceriksizce kanat 癟覺rp覺p duruyordu. \\
 +O, flamingosunu yakalay覺p d繹n羹nceye kadar d繹v羹 bitmi, iki kirpi de ortadan yok olmulard覺. Alice "​Neyse,​ zarar覺 yok" diye d羹羹nd羹 "Zaten b羹t羹n k繹pr羹ler de bah癟enin 繹te yan覺na gitmiler."​ Ka癟mas覺n diye flamingosunu koltuunun alt覺na s覺k覺t覺rd覺 ve arkada覺 Kedi ile biraz daha konumaya gitti. \\
 +Kedi'​nin yan覺na geldii zaman 癟evresinde epeyce bir kalabal覺k biriktiini g繹rerek aalad覺. Kral, Krali癟e ve Cellat aras覺nda bir tart覺ma oluyordu; 羹癟羹 bir a覺zdan konuuyor, 繹b羹rleri de ne yapacaklar覺n覺 a覺rm覺,​ rahats覺z rahats覺z duruyorlard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​