Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_13 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 13~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +evreye o anda bir 繹l羹m sessizlii 癟繹kt羹. Alice kendi kendine, "​imdi ne yapacaklar acaba? Eer ak覺llar覺 olsa u dam覺 kald覺r覺rlar"​ diyordu. Bir iki dakika sonra gene bir gidip gelme balad覺, Alice tavan覺n sesini iitti, "​imdilik bir araba dolusu yeter" diyordu. \\
 +Alice, "Bir araba dolusu ne acaba?"​ diye d羹羹nd羹,​ fakat uzun zaman d羹羹nmesine gerek kalmad覺, bir saniye sonra pencereye bir 癟ak覺l ta覺 yamurudur yamaya balad覺, talardan baz覺s覺 y羹z羹ne 癟arp覺yordu. Kendi kendine "Bunu durdururum ben" dedi ve "Bu ii yinelememeniz sizin i癟in iyi olur" diye hayk覺rd覺. Bunun 羹zerine bir sessizlik daha 癟繹kt羹. \\
 +Alice ak覺nl覺kla 癟ak覺l talar覺n覺n yere d羹er d羹mez k羹癟羹c羹k pastalara d繹n羹t羹羹n羹 fark etti, bu akl覺na parlak bir d羹羹nce getirdi: "Bu pastalardan birini yersem kesinlikle boyum gene deiecektir"​ diye d羹羹nd羹. "Hem art覺k daha fazla b羹y羹yemeyeceime g繹re beni herhalde k羹癟羹lt羹r."​ \\
 +Hemen pastalardan birini yedi, derhal k羹癟羹lmeye balad覺覺n覺 g繹r羹nce bir sevindi ki kap覺dan ge癟ebilecek kadar k羹癟羹l羹nce,​ hemen evden f覺rlad覺, bakt覺 ki d覺ar覺da k羹癟羹k hayvanlar, kular toplanm覺 bekleiyorlar. Zavall覺 kertenkele Bill ortalar覺ndayd覺. 襤ki Gine domuzu ba覺n覺 kald覺rm覺lar,​ bir ieden ona bir eyler i癟iriyorlard覺. Alice g繹r羹n羹r g繹r羹nmez hepsi birden ona sald覺rd覺lar,​ o da var g羹c羹yle koarak s覺k bir ormanda soluu ald覺. \\
 +Ormanda dola覺rken kendi kendine, "襤lk yapaca覺m i yine as覺l boyumu bulmak, ikincisi de o g羹zel bah癟eye girebilmenin yolunu aramak. Galiba en iyi plan bu" dedi. \\
 +Plan 癟ok iyi g繹r羹n羹yordu. Kar覺覺k deildi, iyi d羹羹n羹lm羹t羹. Yaln覺zca bir tek g羹癟l羹k vard覺: Alice ie nas覺l balayaca覺n覺 bilmiyordu. Aa癟lar覺n alt覺nda ak覺n ak覺n dola覺p bak覺n覺rken tam tepesinde ac覺 bir havlama iitti, hemen ba覺n覺 kald覺rd覺. \\
 +Koca bir k繹pek yavrusu, iri, yuvarlak g繹zleriyle ona bak覺yor, 羹rke 羹rke pen癟esini uzatarak ona dokunmaya 癟al覺覺yordu. Alice tatl覺 bir sesle, "Vah zavall覺"​ dedi, sonra olanca g羹c羹yle ona 覺sl覺k 癟almaya 癟al覺t覺,​ ama bir yandan da yavruca覺z ya a癟sa diye 繹d羹 patl覺yordu hani. Eer a癟sa, Alice ne kadar iyi davransa da, gene onu iki lokma ediverirdi. \\
 +Ne yapt覺覺n覺 bilmeksizin yerden bir dal par癟as覺 ald覺; k繹pee uzatt覺. Bunun 羹zerine yavru sevin癟le havlayarak d繹rt aya覺yla birden havaya s覺癟ray覺p denee doru at覺ld覺, onu akadan 癟ekitirmeye balad覺. Alice k繹pein alt覺nda ezilmemek i癟in koca bir devedikeninin arkas覺na gizlendi, dikenin 繹b羹r yan覺ndan g繹r羹n羹r g繹r羹nmez k繹pek yine denein 羹st羹ne at覺ld覺, yakalayaca覺m derken tepetaklak yere yuvarland覺. Alice bu adeta bir araba at覺yla oyun oynamak gibi bir ey diye d羹羹nd羹 ve her an k繹pein aya覺 alt覺nda ezilmeyi bekleyerek yine koup devedikeninin 繹b羹r yan覺na ge癟ti. K繹pek bu sefer denee k覺sa hamlelerle at覺lmaya balad覺. Her defas覺nda az覺c覺k ilerliyor, sonra epey 癟ekiliyor, bu arada da k覺s覺k k覺s覺k havl覺yordu. Sonunda epeyce uzakta, dili bir kar覺 d覺ar覺da soluyarak, g繹zleri yar覺 kapal覺 oturdu kald覺. \\
 +Alice ka癟mak i癟in bunu f覺rsat bildi; hemen yerinden f覺rlad覺 soluu kesilinceye,​ k繹pein havlamas覺 da art覺k b羹sb羹t羹n uzakta kal覺ncaya kadar kotu kotu. \\
 +Dinlenmek i癟in bir d羹羹n 癟i癟einin sap覺na yaslan覺p bir yapra覺yla yelpazelenirken,​ "Ne de maskara eydi ama" dedi. "Eer boyum elverseydi ona t羹rl羹 t羹rl羹 oyunlar 繹retirdim. Ah! Az kals覺n unutuyordum,​ b羹y羹mem gerekiyor ya. Dur bakay覺m... Ne yapmal覺 acaba? Herhalde gene bir eyler yemek yahut i癟mek gerek; ama ne? As覺l i bunda."​ \\
 +As覺l i bundayd覺 ya, ne? Alice 癟evresine, otlara, 癟i癟eklere bakt覺, ama bu i i癟in elverili ne bir yiyecek g繹rd羹, ne i癟ecek. Yan覺ba覺nda hemen hemen kendi boyunda, koca bir mantar vard覺. Alice, mantar覺n alt覺na bakt覺, yanlar覺na bakt覺, arkas覺na bakt覺; derken bir eyler var m覺 diye tepesine de bakmak akl覺na geldi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​