Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_08 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 08~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +rdek "​Kendim bulunca, bunun ne olduunu bilirim"​ dedi. "Benim bulduum da ya solucand覺r,​ ya kurbaa. Ama bapiskopos neyi buldu, onu 繹renmek istiyorum."​ \\
 +Fare bu soruyu duymazl覺ktan gelerek h覺zl覺 h覺zl覺 s繹z羹n羹 s羹rd羹rd羹:​ "​...bunu doru bularak Edwar Atheling ile William'​覺 kar覺lay覺p tac覺 ona 繹nermeye gitti, William 繹nce 覺l覺ml覺 davran覺yordu. Fakat Norman askerlerinin k羹stahl覺覺... imdi nas覺ls覺n, kardeim?"​ Konuurken konuurken Alice'​e d繹n羹p b繹yle demiti. \\
 +Alice 羹zg羹n bir sesle "​Eskisi kadar 覺sla覺m"​ dedi. "​Bunlar beni kurutacaa benzemiyor."​ \\
 +Dodo ayaa kalkarak ciddi ciddi "​yleyse"​ dedi "Ben de, derhal daha m羹essir tedabir ittihaz覺 maksadiyle i癟tima覺n infisah覺n覺 teklif ediyorum."​ (3) \\
 +Kartal yavrusu "​襤ngilizce konu!"​ dedi "​S繹ylediin bu uzun s繹zlerin yar覺s覺n覺 anlamad覺m, zaten senin de anlad覺覺na inanm覺yorum ya!" Sonra g羹ld羹羹n羹 g繹rmesinler diye ba覺n覺 edi, 繹teki kulardan da g羹l羹enler oldu. \\
 +Dodo g羹cenik bir sesle "Ben de, kurunmak i癟in en iyisi, Caucus yar覺覺 yapal覺m diyecektim"​ dedi. \\
 +Alice "​Caucus yar覺覺 da nedir?"​ diye sordu: ne olduunu 繹renmeyi pek istedii yoktu ama, Dodo'​nun duruundan birinin konumas覺n覺 bekledii anla覺l覺yordu,​ oysa hi癟kimse de bir ey s繹ylemeye istekli g繹r羹nm羹yordu. \\
 +Dodo, "​Ha,"​ dedi, "bunu tan覺mlaman覺n en iyi yolu yapmakt覺r. (Belki bir k覺 g羹n羹 bu yar覺覺 siz de yapmak istersiniz diye Dodo'​nun yapt覺klar覺n覺 size anlataca覺m.) \\
 +nce 癟ember bi癟iminde bir yar覺 alan覺 癟izdi, (bi癟imin 繹nemi pek yok diyordu) sonra hepsi 癟emberin 羹zerinde geliig羹zel birer yer ald覺lar. "​Bir...iki... 羹癟, ko!" buyruu da verilmiyordu:​ istedikleri zaman komaya bal覺yorlar,​ istedikleri zaman b覺rak覺yorlard覺;​ onun i癟in kounun ne zaman bittiini anlamak pek kolay deildi. Her neyse, yar覺m saat kadar kounca hepsi de kurudular. Dodo ans覺z覺n ba覺rd覺: "​Yar覺 bitti!"​ Hepsi onun 癟evresinde topland覺lar,​ soluk solua "E, peki ama kim kazand覺 yar覺覺?"​ diye soruyorlard覺. \\
 +Bu, Dodo'​nun uzun s羹re d羹羹nmeden yan覺t veremeyecei bir soruydu; 繹tekiler susup beklerken, o durdu, parma覺n覺 aka覺na dayad覺; (Shakespeare'​in resimleri 癟ok kez onu bu duruta g繹sterir) sonunda "​Herkes kazand覺, herkese bir 繹d羹l ister" dedi. \\
 +tekiler bir a覺zdan sordular: "Ama 繹d羹lleri kim verecek?"​ \\
 +Dodo parma覺yla Alice'​i g繹stererek "Kim olacak, doall覺kla o" dedi. Bunun 羹zerine hepsi Alice'​in 癟evresine 羹羹erek,​ "​d羹l de 繹d羹l!"​ diye barbar ba覺rmaya balad覺lar. \\
 +Alice ne yapaca覺n覺 bilmiyordu, umutsuz bir durumda, elini cebine soktu ve bir kutu eker 癟覺kard覺 (neyse ki tuzlu su kutuya girmemiti). d羹l diye ekerleri da覺tt覺. Tam tam覺na herkese birer eker d羹m羹t羹. \\
 +Fare "Ama ona da bir 繹d羹l ister" dedi. \\
 +Dodo da ciddi ciddi "​Doall覺kla"​ diye yan覺tlad覺. Sonra Alice'​e d繹nerek: "​Cebinde baka ne var?" dedi. \\
 +Alice 羹zg羹n 羹zg羹n "Bir tanecik y羹ks羹k var" dedi. Dodo, "Ver onu buraya"​ dedi. \\
 +Herkes yeniden Alice'​in 癟evresine topland覺, Dodo da t繹rensel bir tav覺rla "Bu g羹zel y羹ks羹羹n taraf覺n覺zdan kabul羹n羹 rica ediyoruz"​ diyerek y羹ks羹羹 ona verdi. Bu k覺sa s繹ylev bitince hepsi alk覺lad覺lar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​