Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alice_harikalar_ulkesinde_02 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alice Harikalar lkesinde : 02~~
 +=== ALICE HAR襤KALAR LKES襤NDE ===
 +=== LEWIS CARROLL ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 18 ===
 +----
 +Bunda 繹yle a覺lacak bir ey yoktu, Alice Tavan'​覺n "Ay! ay! Ge癟 kalaca覺m!"​ diye s繹ylendiini duyduu zaman da pek 繹yle a覺rmad覺. Sonra d羹羹n羹nce "Buna amal覺yd覺m"​ dedi, fakat o s覺rada doal kar覺lam覺t覺. Ama Tavan yeleinin cebinden bir saat 癟覺kar覺p bakarak ivedi ivedi gitmeye balay覺nca Alice f覺rlay覺p ayaa kalkt覺: 羹nk羹 birdenbire ayr覺m覺na varm覺t覺:​ O zamana kadar ne yelekli bir tavan g繹rm羹t羹,​ ne de yelek cebinden saat 癟覺karan tavan! Merak覺ndan tarlada Tavan'​覺n arkas覺ndan komaya balad覺, neyse tam zaman覺nda yetiti de onun bir 癟it alt覺ndaki koca bir tavan deliine girdiini g繹rd羹. Alice kendini delie att覺: Buradan bir daha nas覺l 癟覺kabileceini d羹羹nmek usuna bile gelmemiti. Tavan delii 繹nce bir t羹nel gibi d羹z gidiyor, sonra birdenbire dikleiyordu. Alice bir an bile d羹羹nmeye vakit bulamadan kendini d羹羹yor buldu. Ya kuyu 癟ok derindi yahut Alice 癟ok yava yuvarlan覺yordu:​ 羹nk羹 d羹erken 癟evresine bak覺nacak, arkas覺ndan neler gelecek bakal覺m, diye d羹羹necek vakit buldu. Alice 繹nce nereye gittiini g繹rmek i癟in aa覺 bakmaya 癟al覺t覺 ama 癟evre o kadar karanl覺kt覺 ki hi癟bir ey se癟emedi: Sonra kuyunun yanlar覺na bakmaya balad覺, duvarlar覺n kitap raflar覺 ve dolaplarla kaplanm覺 olduunu g繹rd羹. urada burada da tahta 癟ivilere as覺lm覺 haritalar, resimler vard覺. Raflardan birinin 繹n羹nden ge癟erken bir kavanoz ald覺: Kavanozun 羹st羹ne "​Portakal Re癟eli"​ yaz覺l覺 bir etiket yap覺t覺r覺lm覺t覺,​ ama kavanozun i癟i bo 癟覺k覺nca Alice'​in 癟ok can覺 s覺k覺ld覺. Kavanozu aa覺 atacakt覺, sonra birinin kafas覺na gelip 繹ld羹r羹verir diye korktu, ne yap覺p yap覺p d羹erken 繹n羹nden ge癟tii raflardan birine koyuverdi. \\
 +Kendi kendine "​Eh"​ diye d羹羹nd羹,​ "​b繹yle bir d羹羹ten sonra bir daha merdivenlerden aa覺 yuvarlansam da ald覺rmam! Evde herkes de bana: Aman ne g繹z羹pek! der. A, evin tepesinden bile d羹sem ald覺rmam!"​ (Belki de doruydu bu.) \\
 +D羹 babam d羹. Bu d羹menin bir sonu gelmeyecek miydi acaba? "​imdiye kadar ka癟 mil d羹m羹 olabilirim?"​ diye s繹ylendi, "​d羹nyan覺n ortas覺na yakla覺yor olmal覺y覺m. Dur bakay覺m, galiba d繹rt bin mil eder..."​ (羹nk羹 sizin anlayaca覺n覺z,​ Alice s覺n覺fta bu t羹rden bir癟ok ey 繹renmiti:​ Bilgisini g繹stermek i癟in bu f覺rsat pek de iyi bir f覺rsat say覺lmazd覺,​ 癟羹nk羹 bir dinleyen yoktu; ama yine de yinelemesi yarars覺z deildi.) "Evet, uzakl覺k bu kadar olacak... Ama acaba hangi enlem, hangi boylam derecesine geldim?"​ (Alice'​in ne enlem, ne de boylam konusunda bilgisi vard覺, ama bu s繹zc羹kler kulaa ho geliyordu, g繹steriliydi.) Biraz sonra yine kendi kendine konumaya balad覺. \\
 +"Acaba d羹nyan覺n bir yan覺ndan 繹b羹r yan覺na kadar d羹ecek miyim? Kendimi ba aa覺 y羹r羹yen insanlar aras覺nda buluvermek 癟ok ho olacak dorusu! Antrepoydu galiba!"​ (Bu kez onu dinleyen bulunmad覺覺na sevindi, 癟羹nk羹 s繹zc羹k kendisine bile doru g繹r羹nmemiti.) "Ama doal olarak, onlara 羹lkenin ad覺n覺 sormak gerekecek. Kuzum efendim, buras覺 Yeni Zelanda m覺, yoksa Avustralya m覺?". Bu s繹zleri s繹ylerken selam da vermeye kalk覺t覺,​ havada yuvarlan覺rken 羹stelik bir de selam vermek! (D羹羹n羹n bir kez, siz olsayd覺n覺z bu ii becerebilir miydiniz?) "Kim bilir beni ne bilgisiz bir k覺z san覺rlar! Hay覺r, hay覺r sormak olmaz: Belki bir yerde yaz覺l覺 g繹r羹r de okurum."​ \\
 +D羹 babam d羹. Yapacak baka bir i bulamad覺覺ndan Alice yine konumaya balad覺 "Ah! Dinah bu gece beni 癟ok arar." (Dinah, kedisinin ad覺yd覺) "​Umar覺m,​ 癟ay vakti bir tabak s羹t羹n羹 vermeyi unutmazlar. Dinahc覺覺m keke burada benimle birlikte olsayd覺n! Havada ne yaz覺k ki fare mare yok, ama istersen yarasa tutabilirdin. O da fareye pek benziyor zaten. Ama kediler yarasa yer mi acaba?"​ (S繹z羹n buras覺nda Alice uyuklamaya balam覺t覺,​ ama gene de kendi kendine, d羹te gibi s繹ylenip duruyordu.) "​Kediler yarasa yer mi? Kediler yarasa yer mi?" Ara s覺ra da "​Yarasa kedi yer mi?" diyordu. Ho, zaten ikisine de yan覺t veremedikten sonra, hangi bi癟imde sorarsa sorsun, ne zarar覺 vard覺? Uyuklamaya balad覺覺n覺 duyumsad覺, hatta d羹 de g繹r羹yordu,​ d羹羹nde Dinah ile el ele y羹r羹yor, ona ciddi ciddi, "​Dinah,​ unun dorusunu s繹yle: Sen hi癟 yarasa yedin mi?" diye soruyordu. Ans覺z覺n bir g羹r羹lt羹 oldu: G羹m! Pat! Alice bir kuru yaprak y覺覺n覺n覺n 羹zerinde oturup duruyordu, o uzun d羹羹 art覺k bitmiti. \\
 +Alice'​in bir yeri ac覺mam覺t覺,​ hemen ayaa f覺rlad覺, ba覺n覺 kald覺r覺p bakt覺, yukar覺s覺 kapkaranl覺kt覺;​ 繹n羹nde uzanan baka bir koridorda h璽l璽 ivedi ivedi koan Beyaz Tavan'​覺 g繹rd羹. Yitirecek vakti yoktu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(50);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​