Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_55 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 55~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Ingeborg Holm, caml覺 kap覺n覺n yak覺n覺ndaki karede, Tonio Kr繹ger'​in yan覺nda dans ediyordu. Bir yandan 繹b羹r yana, 繹nden arkaya, y羹r羹ye y羹r羹ye, d繹ne d繹ne gidip geliyordu; zaman zaman sa癟lar覺ndan ya da giysisinin ince kuma覺ndan s羹z羹len g羹zel bir koku kendisine dek geliyordu. O, bu son g羹nlerde belli belirsiz kokusunu duyduu ve ac覺 holuunu duyumsad覺覺,​ imdi de benliini tatl覺 azab覺yla b羹t羹n b羹t羹ne dolduran ve 繹teden beri bildii bir duygunun ikencesi alt覺nda g繹zlerini yumuyordu. Bu neydi acaba? 襤stek mi, k覺skanma m覺? Kendini aa覺 g繹rme mi? \\
 +D羹羹n羹yordu:​ "​Moulinet des dames! G羹ld羹n m羹 sar覺覺n Inge, g羹ld羹n m羹 bana moulinet dans ettiim ve 繹yle g羹l羹n癟 d羹t羹羹m zaman? Bug羹n de g羹ler miydin, bug羹n b繹yle 羹nl羹 bir adam olduum halde? Evet, g羹lersin ve buna yerden g繹e hakk覺n var. Hatta ben, 襤stem ve Tasar覺m Olarak D羹nya'​y覺,​ K覺yamet G羹n羹'​n羹,​ Dokuzuncu Senfoni'​yi yaratm覺 olsam bile, gene de g羹lmekte sonsuza dek hakl覺s覺n."​ Onu seyre dald覺, epeydir d羹羹nmedii bir iir akl覺na geldi; oysa, pek iyi tan覺d覺覺,​ bildii bir iirdi: "​Uyusayd覺m da sen dans etseydin."​ Bu s繹zlerde anlat覺lan bir kuzey karaduygusunun ve derin beceriksizliin a覺r duygusunu 癟ok iyi tan覺yordu. Uyumak... Yaln覺zca ve t羹m羹yle, i ve dans haline gelme zorunluu olmadan; tatl覺 ve tembel, i癟imizde yatan duygularla yaayabilmek,​ ama buna kar覺n dans etmek, 癟evik癟e ve her zaman tetikte, sanat覺n bu g羹癟, g羹癟 ve tehlikeli kaba dans覺n覺 yapmak zorunda kalmak ve bu aa覺l覺k kar覺tl覺覺 t羹m羹yle unutamadan, dans etmek zorunda kalmak. Oysa, 繹te yandan sevmek... \\
 +Birden hepsi delice ve coarak dans etmeye koyuldular, kareler b繹l羹nd羹, dans edenler kaya kaya, s覺癟raya s覺癟raya da覺ld覺lar;​ kadril bir galopla bitti. M羹ziin cokun, h覺zl覺 ritmine kap覺lan 癟iftler, Tonio Kr繹ger'​in 繹n羹nden, birbirini kovalayarak,​ koarak yakalayarak ve soluk solua kesik kahkahalar atarak ge癟iyordu. iftlerden biri, d繹nen ve g羹r羹lt羹yle ilerleyen herkesin tutulduu kas覺rgan覺n s羹r羹klenmesiyle ona doru yakla覺yordu. Gen癟 k覺z覺n ince y羹z羹 soluktu, c覺l覺z omuzlar覺 pek y羹ksekti. Ve birden Tonio'​nun 繹n羹nde yanl覺 bir ad覺m, bir kayma, bir d羹me oldu.. Solgun y羹zl羹 k覺z yere d羹m羹t羹. yle sert, 繹yle yein d羹t羹 ki... Kavalyesi de d羹m羹t羹. Ve can覺 癟ok ac覺m覺 olsa gerekti ki dam覺n覺 b羹sb羹t羹n unutmutu, yar覺 dorularak y羹z羹n羹 ekite ekite dizlerini ovuyordu. D羹羹nce, anla覺lan t羹m羹yle sersemleyen gen癟 k覺zsa h璽l璽 yerde yat覺yordu. Bunu g繹ren Tonio Kr繹ger yava癟a ilerleyerek k覺z覺n kolundan yakalay覺p ayaa kald覺rd覺. Bitkin, ak覺n, mutsuz bir durumda g繹zlerini Tonio Kr繹ger'​e bakmak i癟in kald覺rd覺 ve ince y羹z羹n羹 hafif bir k覺z覺ll覺k kaplad覺. \\
 +Aa覺dan yukar覺, bitkin ve karanl覺k bak覺lar覺yla ona bakarak: "Tank! O, mange Tank!" dedi. \\
 +Tonio Kr繹ger, "​Art覺k dans etmemelisiniz,​ k羹癟羹k han覺m"​ dedi yava癟a. Sonra bir kez g繹zlerini onlara, Hans ve Ingeborg'​a doru 癟evirdi ve uzaklat覺. Veranday覺 da, baloyu da terk ederek odas覺na 癟覺kt覺. \\
 +Kar覺mad覺覺 bu elenceden yar覺 sarho ve k覺skan癟l覺ktan bitkin bir durumda ayr覺ld覺. Gene, t覺pk覺 eskiden ba覺na gelen ayn覺 ey yineleniyordu;​ gene siz g羹zel kumrallar覺n,​ siz mutlu yaayanlar覺n y羹z羹nden karanl覺k bir k繹ede y羹z羹 ateten yanarak, ac覺larla ayak羹st羹 dikili kalm覺t覺. Ve sonra tek ba覺na uzaklat覺. Ama imdi onlardan biri gelmeliydi! Ingeborg gelmeliydi! Gittiini anlayarak, gizlice ard覺 s覺ra gelip ellerini omuzlar覺na koymal覺 ve "Gel bizimle i癟eri! Sevin, seviyorum seni!" demeliydi... Ama gelmedi. B繹yle eyler olmad覺. Evet, bu kez de eskiden olan覺n ayn覺 olmutu. Ve o zaman olduu gibi, imdi de mutluydu; 癟羹nk羹, g繹nl羹 ya覺yordu. \\
 +Ne var ki, o imdi neyse o oluncaya dek ge癟irdii zaman s羹resince var olan neydi? Uyuma; boluk, buz ve ruh! Ve sanat! \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​