Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_54 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 54~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +verdiin gibi? Okuma onu! Bunu senden istemiyorum art覺k. Yaln覺z olduu i癟in alayan o kraldan sana ne? Parlak g繹zlerini, iirlerin ve karaduygulu d羹羹ncelerin sat覺rlar覺 羹st羹nde gezdirerek buland覺r覺p soldurma..."​ "Senin gibi olmak! Yeniden d羹nyaya gelmek; senin gibi dik, en ve saf; olaan, d羹zenli ve a覺rbal覺... Tanr覺yla ve insanlarla uyumlu olarak b羹y羹mek, kayg覺s覺z ve mutlu kimselerce sevilmek ve seni kendime kar覺 edinmek Ingeborg Holm ve senin gibi bir olum olmak Hans Hansen, bilgi denen tanr覺sal ilen癟ten ve yaratma ac覺s覺ndan uzak olarak baya覺 yaam覺n mutluluklar覺 i癟inde yaamak, sevmek ve mutlu olmak... Yaama yeni batan balamak? Ama bouna, b繹yle olacak deil mi gene? B羹t羹n olanlar yeniden olacak deil mi? 羹nk羹, kimilerinin zorunlu olarak yollar覺n覺 sap覺tmas覺,​ asl覺nda onlar i癟in bir yol olmad覺覺ndand覺r."​ \\
 +M羹zik sustu; dinleniyorlard覺:​ Serinletici i癟kiler da覺t覺ld覺;​ bamemur, elinde Ringa salatas覺yla y羹kl羹 bir tepsiyle uraya buraya kouyor, Bayanlara hizmet ediyordu. Ingeborgun 繹n羹nde bir dizini yere koydu, k羹癟羹k kupay覺 sundu ve bu, Inge'​yi sevin癟ten k覺zartt覺. \\
 +Ama salonda, caml覺 kap覺da, ayakta duran seyirciler g繹ze 癟arpmaya balam覺t覺. S覺cakta k覺zarm覺 g羹zel y羹zler, ak覺n ve soran s繹zlerle ona doru d繹nm羹lerdi;​ ama o, gene olduu yerde duruyordu. Hans ile Ingeborg, onlar da k羹癟羹msemeye benzer tam bir kay覺ts覺zl覺kla,​ 繹yle bir g繹z att覺lar. Ancak o, birden bir g繹z羹n, salonun bir k繹esinden kendisini arad覺覺n覺n ayr覺m覺na vard覺. Ba覺n覺 癟evirdi ve hemen g繹zleri kendisine bakan g繹zlerle kar覺lat覺. Yak覺n覺nda,​ ince, uzun ve soluk y羹z羹yle, 繹nceden de g繹rm羹 olduu bir gen癟 k覺z bulunuyordu,​ 癟ok da dans etmemiti. Kavalyeler 癟evresini almam覺t覺;​ onun orada, dudaklar覺n覺 k覺sarak, yaln覺z ba覺na duvar覺n 繹n羹nde oturduunu g繹rm羹t羹... teki k覺zlar gibi, o da a癟覺k ve u癟an bir rob giymiti; ama saydam giysisinin alt覺ndan sivri ve c覺l覺z omuzlar覺 belli oluyordu. \\
 +Zay覺f boynu, zavall覺 omuzlar覺n覺n aras覺na 繹yle derin g繹m羹lm羹t羹 ki sessiz k覺zca覺z biraz kambur gibi duruyordu. Parmaklar覺n覺n ucunu g繹steren ince yar覺m eldivenlerle ellerini, parmak u癟lar覺 hafif癟e birbirine dokunacak bi癟imde, yass覺 g繹s羹ne koymutu. Ba覺n覺 繹ne eerek, kat覺 ve bayg覺n g繹zlerle Tonio Kr繹ger'​i tepeden t覺rnaa s羹z羹yordu. Tonio Kr繹ger y羹z羹n羹 癟evirdi... \\
 +urac覺kta,​ pek yak覺nda, Hans ile Ingeborg'​un yan覺na oturmutu, belki de onun k覺z kardeiydi. evresini alan al yanakl覺 繹teki insanlarla birlikte yiyor, i癟iyor, gevezelik ediyor ve eleniyorlar,​ duru sesleriyle birbirlerine sata覺yorlar,​ kahkahalarla g羹l羹yorlard覺. Onlara biraz yaklaamaz m覺yd覺? 襤kisinden birine akl覺na gelecek bir akay覺 s繹yleyemez miydi? Onlar da g羹l羹mseyerek yan覺t veremezler miydi? Bu onu mutlu edecekti ve bunu yapmay覺 da candan istiyordu; sonra odas覺na, onlarla aras覺nda ufak bir ba kurabildii kan覺s覺yla,​ honut d繹nebilirdi. Diyebilecei ey 羹zerine d羹羹nd羹,​ ne var ki bir ey s繹ylemeyi de g繹ze alamad覺. Asl覺nda, s繹ylese bile her zamanki gibi olacakt覺: Onu anlamayacaklar,​ ak覺nl覺kla dinleyeceklerdi. 羹nk羹, onlar覺n dili, kendisinin dili deildi. \\
 +imdi dans yeniden balayacak gibiydi. Bamemur, salonun d繹rt yan覺na koturuyor,​ b羹t羹n beylerin ve han覺mlar覺n birbirleriyle dans etmelerini salamaya 癟al覺覺yor,​ sofrac覺n覺n yard覺m覺yla ortada kalabal覺k eden sandalye ve bardaklar覺 kald覺r覺yor,​ 癟alg覺c覺lara buyruklar veriyor ve ne yapacaklar覺n覺 bilmeyen birka癟 beceriksiz ak覺n覺 da omuzlar覺ndan itiyordu. Neye haz覺rlan覺yorlard覺. iftler d繹rder d繹rder kareler oluturdular. Tonio Kr繹ger'​in y羹z羹 ac覺 bir an覺yla k覺zard覺; kadril oynayacaklard覺. \\
 +M羹zik balad覺, 癟iftler diz b羹kerek birbirlerinin aras覺ndan ge癟tiler, bamemur komut verdi; komutlar覺 Frans覺zca veriyordu, Tanr覺 bilir ya, geniz hecelerini, tart覺ma g繹t羹rmez bir kibarl覺kla s繹yl羹yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​