Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_52 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 52~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Hans Hansen hi癟 deimemiti. Alt覺n d羹meli gemici ceketini giymiti, s覺rt覺n覺 ve omuzlar覺n覺 繹rten geni mavi yakas覺 bunun 羹st羹ne d羹羹yordu,​ sarkan elinde k覺sa eritli denizci beresini tutuyor ve kayg覺s覺zca iki yana sall覺yordu. Ingeborg, belki de yemek yiyenlerin kendisini s覺kmas覺ndan korkarak, g羹zel g繹zlerini yana 癟eviriyordu. Ama Hans Hansen sofraya doru dik dik bak覺yor ve biraz alayc覺 癟elik mavisi g繹zleriyle konuklar覺 tek tek s羹z羹yordu. Dahas覺, Ingeborg'​un elini b覺rakt覺 ve ne bi癟im adam olduunu daha iyi g繹stermek i癟in beresini daha h覺zl覺 olarak iki yana sallad覺. B繹ylece 癟ift, Tonio Kr繹ger'​in g繹zlerinin 繹n羹nden, denizin dingin ve mavi fonunda, salonu boydan boya ge癟ti; kar覺 kap覺dan piyanonun bulunduu odaya doru g繹zden yitti. \\
 +Bu, saat yar覺mda oldu. Yandaki odakilerle verandadakiler,​ dolamaya 癟覺kmak 羹zere kalk覺p yan yolu izleyerek otelden 癟覺kt覺klar覺 zaman, pansiyon m羹terileri h璽l璽 sofradayd覺lar. D覺ar覺da arabalara yerleirken akalama ve g羹l羹meleri iitiliyordu. Sonra arabalar yol 羹zerinde g覺c覺rdayarak k覺m覺ldand覺lar ve uzaklat覺lar... \\
 +"Demek geri gelecekler?"​ diye sordu Tonio Kr繹ger. \\
 +"​Evet,"​ dedi bal覺k taciri; "​Tanr覺 bana ac覺s覺n. Orkestra tuttular; g繹receksiniz... Odam da tam salonun 羹st羹nde!"​ \\
 +"​G羹zel bir deiiklik,"​ dedi Tonio Kr繹ger, sonra kalkt覺, uzaklat覺. \\
 +G羹n羹n羹 繹teki g羹nler gibi ge癟irdi: kumsalda, ormanda, dizleri 羹st羹nde bir kitap ve g羹nete g繹zlerini k覺rp覺t覺rarak. Tek bir d羹羹nce zihnini kurcal覺yordu:​ Geri gelecekler ve salonda dans edecekler, bal覺k t羹ccar覺n覺n s繹yledii gibi; bu umutla seviniyordu. yle bir sevin癟ti ki bu, ge癟irdii uzun ve 繹l羹 y覺llar boyunca bu denli korkulu ve bu denli tatl覺 bir sevin癟 duymam覺t覺. Bir kez, ans覺z覺n bir d羹羹nce 癟ar覺覺m覺yla uzak bir tan覺d覺覺,​ ne istediini bilen ve ilkyazdan kurtulmak i癟in kahveye giden romanc覺 Adalbert'​i an覺msad覺, omuz silkti... \\
 +leyin yemek her zamankinden daha erken yendi, akam yemei de piyanolu odada her zamankinden biraz daha 癟abuk bitirildi; 癟羹nk羹 yemek salonunda balo haz覺rl覺klar覺na balanm覺t覺. Her ey bir bayram g羹n羹 gibi alt 羹st olmutu. Sonra ortal覺k kararm覺; Tonio Kr繹ger odas覺nda otururken, yol ve ev yeniden canlanm覺t覺. K覺ra gezmeye gidenler d繹n羹yorlar,​ Helsing繹r y繹n羹nden bisiklet ve arabalarla yeni konuklar da geliyordu; bir keman覺n akortlar覺 ve bir klarnetin ham sesiyle birtak覺m al覺t覺rma ezgileri iitiliyordu. B羹t羹n bunlar parlak bir balo olaca覺n覺n belirtileriydi. \\
 +imdi k羹癟羹k orkestra bir mar 癟almaya balam覺t覺. Bouk ve tempolu, kula覺na geliyordu: Dans bir polonezle bal覺yordu. Tonio Kr繹ger biraz daha durdu ve dinledi. Ama mar覺n temposunu bir vals ritminin izlediini iitince, kalkt覺, yava癟a odas覺ndan d覺ar覺ya 癟覺kt覺. \\
 +Odas覺n覺n bakt覺覺 koridordan otelin yan kap覺s覺na bir merdivenden ge癟ilebilir,​ oradan da, bir odadan ge癟meksizin,​ verandaya var覺labilirdi. Sanki bir yasak b繹lgeden ge癟iyormu gibi, sessiz, gizlice, karanl覺kta,​ dikkatlice, el yordam覺yla ilerleyerek,​ nameleri a癟覺k se癟ik kendisine dek gelen bu s覺radan, anlams覺z ve nefis bir bi癟imde 癟al覺nan m羹ziin dayan覺lmaz 癟ekiciliine kap覺larak bu yolu tuttu. \\
 +Veranda bo ve karanl覺kt覺,​ ama parlak 覺覺ldakla donanm覺 iki petrol lambas覺yla bolca ayd覺nlat覺lan salona a癟覺lan caml覺 kap覺 a癟覺kt覺. Ayaklar覺n覺n ucuna basarak yava癟a oraya kayd覺. Bir h覺rs覺z gibi, orada karanl覺kta durmak ve ayd覺nl覺kta dans edenleri, g繹r羹nmeksizin seyretmek zevki derisinin 羹st羹nde bir g覺d覺klanma yarat覺yordu. G繹zleri hemen h覺rsla arad覺klar覺n覺n peine d羹t羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​