Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_51 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 51~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +tepesinde, bouk, k覺s覺k ve havada yiten karga sesleri... Dizlerinin 羹st羹nde bir kitap vard覺, ama bir sat覺r okumuyordu. Derin bir unutua dalm覺t覺;​ zaman覺n ve uzam覺n 羹st羹nde u癟tuunu san覺yordu. Yaln覺zca ara s覺ra, birden bir ac覺, k覺sa ve yak覺c覺 bir istek ya da pimanl覺k duygusu, bir ok gibi g繹nl羹n羹 delerek ge癟iyordu; bunun ad覺n覺 ve nereden geldiini aramayacak denli 羹enge癟 ve dalg覺nd覺. G羹nler b繹yle ge癟ti; ka癟 g羹n ge癟tiini s繹yleyemezdi;​ bu, umurunda bile deildi. Sonra, bir g羹n geldi, g羹ne g繹kte parlarken, insanlar覺n g繹z羹n羹n 繹n羹nde, bir ey oldu. Tonio Kr繹ger buna pek de amad覺 \\
 +O g羹n, afakta balayarak bir bayram ve enlik g羹n羹 oldu. Tonio Kr繹ger erkenden ve ans覺z覺n uyand覺; belirsiz, ince bir korkuyla yataktan s覺癟rad覺 ve g繹zlerinin 繹n羹nde bir tans覺k, sihirli ve periler d羹nyas覺nda g繹r羹len bir 覺覺k b羹y羹s羹 bulunduunu sand覺. Caml覺 kap覺s覺 ve balkonu Sund'a bakan, ince t羹lden bir perdeyle yatak odas覺 ve salon olarak ikiye b繹l羹nen odas覺, tatl覺 renkli bir k璽覺tla kaplanm覺,​ hafif ve a癟覺k renk bir mobilyayla d繹enmiti;​ 繹yle ki hep ayd覺nl覺kt覺 ve ho bir g繹r羹n羹羹 vard覺. Ama o anda, uykudan kamaan g繹zleriyle odas覺n覺 ger癟ekte olduundan bambaka bir bi癟imde deimi ve ayd覺nlat覺lm覺,​ mobilyay覺 ve eyay覺 yald覺zlayan ve t羹lden perdeyi k覺rm覺z覺 ve tatl覺 bir k繹ze 癟eviren pembe, dile gelmez bir bi癟imde dumanl覺 ve b羹y羹leyici bir 覺覺kla dolup tam覺 g繹r羹yordu... Tonio Kr繹ger ne olduunu uzun zaman anlamad覺, ama caml覺 kap覺dan d覺ar覺ya bakt覺覺nda g羹nein doduunu g繹rd羹. \\
 +Bir癟ok g羹nler, hava donuk ve yamurlu ge癟miti, imdiyse parlak ve ayd覺nl覺k g繹k, soluk mavi, gergin bir ipekli gibi denizin ve karan覺n 羹st羹nde a癟覺l覺yordu;​ k覺z覺l ve alt覺n bulutlar覺n 繹n羹nden ge癟ip 癟evreledii g羹ne, alt覺ndan alevler i癟inde 羹rperen, 覺覺lt覺l覺 ve dalgal覺 denizin 羹st羹nde g繹rkemle y羹kseliyordu... G羹n b繹yle balam覺t覺. Tonio Kr繹ger, mutlu ve cokulu, 癟ar癟abuk giyindi. Verandada herkesten 繹nce kahvalt覺 etti. Sund'​da,​ k羹癟羹k banyodan epeyce uzakta y羹zd羹, sonra bir saat kumsal boyunca y羹r羹d羹. D繹n羹te, otelin 繹n羹nde, minib羹se benzer arabalar覺n durduklar覺n覺 g繹rd羹. K覺l覺klar覺na bak覺l覺rsa,​ k羹癟羹k kentsoylu s覺n覺f覺ndan bir癟ok insan覺n veranda ve tara癟ay覺 olduu gibi, piyanonun bulunduu k羹癟羹k salonu da doldurduklar覺n覺,​ yemek salonundan g繹rd羹. B羹t羹n bu insanlar, yuvarlak masalar覺n 癟evresinde oturmu bira i癟iyor, bir yandan g羹r羹lt羹l羹 g羹r羹lt羹l羹 konuuyor, bir yandan da sandvi癟 yiyorlard覺. Aileler c羹mb羹r cemaat gelmilerdi:​ Gen癟ler, yal覺lar, birka癟 da 癟ocuk. \\
 +襤kinci kahvalt覺da,​ (sofra tuzlu, salamural覺 ve k覺zarm覺 souk yemeklerle dolup ta覺yordu) "​Konuklar geldi,"​ dedi bal覺k taciri; "​Helsing繹r'​den gezmeye ve dansa gelenler! Evet, Tanr覺 korusun bizi, bu gece hi癟 uyuyamayaca覺z;​ dans edecekler... dans ve m羹zik. Korkar覺m uzun da s羹rer. Bir aile bulumas覺,​ bir k覺r elentisi... Bu g羹zel g羹n羹n keyfini 癟覺kar覺yorlar. Gemi ve arabalarla geldiler, kahvalt覺 ediyorlar. Sonra daha uzaklara gezmeye gidecekler, ama bu akam buraya d繹necekler ve salonda bir dans elencesi olacak. Evet, Tanr覺 belalar覺n覺 versin. G繹z羹m羹z羹 yummayaca覺z."​ \\
 +"​G羹zel bir deiiklik,"​ dedi Tonio Kr繹ger. Otel sahibi han覺m k覺rm覺z覺 parmaklar覺n覺 masan覺n 羹st羹ne koydu, bal覺k t羹ccar覺 sa burun deliinden,​ biraz hava almak i癟in 羹fledi ve Amerikal覺lar s覺cak sular覺n覺 i癟ip suratlar覺n覺 ast覺lar. \\
 +Bu s覺rada, ans覺z覺n 繹yle bir olay oldu: Hans Hansen ve Ingeborg Holm salondan ge癟tiler. Tonio Kr繹ger, banyo ve k覺sa y羹r羹y羹ten sonra tatl覺 bir yorgunluk i癟inde sandalyesine yaslanm覺,​ k覺zarm覺 ekmek 羹st羹nde t羹ts羹l羹 laksi bal覺覺 yiyordu (verandada denize kar覺 oturuyordu),​ birden kap覺 a癟覺ld覺 ve ikisi el ele i癟eri girdiler. Sal覺narak ve yava yava y羹r羹yorlard覺. Ingeborg, sar覺覺n Inge, bir zamanlar Knaak'​覺n derslerindeki gibi, a癟覺k renk bir giysi vard覺 羹zerinde. i癟eklerle bezeli hafif robu ancak topuk kemiklerine geliyordu. Ve omuzlar覺n覺n 癟evresinde geni beyaz t羹lden, sivri kesimli bir yakas覺 vard覺 ki, yumuak ve oynak boynunu g繹steriyordu. apkas覺n覺 eridinden d羹羹mleyerek kollar覺ndan birine asm覺t覺. Belki eskisinden biraz daha gelimiti ve olaan羹st羹 g羹zel sa癟 繹rg羹s羹n羹 imdi ba覺n覺n 癟evresine dolam覺t覺. Ama
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​