Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_50 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 50~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +dek, 羹癟 癟eyrek saat s羹rd羹. 襤ndi, kendisi i癟in haz覺rlanan ayd覺nl覺k odaya yerleti, yan覺nda getirdii eyay覺 raflara, dolaplara koydu ve burada bir s羹re kalmaya karar verdi. \\
 +VIII \\
 +Eyl羹l ortas覺yd覺;​ Alasgaard'​da pek fazla konuk yoktu. Aa覺da, ahap tavanl覺, y羹ksek pencereleri verandaya ve denize bakan b羹y羹k yemek salonunda yenen yemeklere otelin sahibesi bakanl覺k ediyordu. Ak sa癟l覺 ve yal覺 bir k覺z; g繹zleri renksiz, yanaklar覺 tatl覺 pembe, g羹癟s羹z ve c覺v覺ldayan bir ses. K覺rm覺z覺 ellerini, g羹zel g繹steren bir bi癟imde, sofra 繹rt羹s羹n羹n 羹st羹ne koymaya 癟al覺覺yordu. Bundan baka, demir k覺r覺 denizci sakal覺, koyu mavimtrak surat覺 olan k覺sa boyunlu yal覺 bir bey de vard覺: Almanca bilen, bakentli bir bal覺k t羹ccar覺. Y羹z羹 k覺pk覺rm覺z覺yd覺 ve ba覺n覺 kan basmak 羹zereymi gibi g繹r羹n羹yordu. 羹nk羹 k覺sa k覺sa ve h覺zl覺 h覺zl覺 soluyordu; ara s覺ra, t覺kamak ve h覺zla 羹f羹rerek 繹tekine biraz hava salamak i癟in, y羹z羹kl羹 iaret parma覺n覺 burun deliklerinden birine g繹t羹r羹yordu. Ama 繹n羹nde duran i癟ki iesine "ilgi g繹stermekten"​ de geri kalm覺yordu. Bunlar覺n d覺覺ndaki konuklar, uzun boylu 羹癟 Amerikal覺 gen癟le, sessizce g繹zl羹羹n羹 oynatan ve b羹t羹n g羹n onlarla futbol oynayan eitmenleriydi. K覺z覺lsar覺 sa癟lar覺 ortadan bir 癟izgiyle b繹l羹nm羹t羹,​ y羹zleri uzun ve k覺p覺rt覺s覺zd覺. "​Please,​ give me the Wurst - things there!"​ (*) diyordu biri, "Thats not Wurst, thats schinken!"​ (**) diyordu 繹teki ve onlar gibi eitmenleri de konumaya ancak bu kadarc覺k kat覺l覺yorlard覺;​ geri kalan zamanda susuyor ve s覺cak su i癟iyorlard覺. \\
 +Tonio Kr繹ger, hi癟 de baka sofra arkada覺 istemiyordu. Sessizlik ve erin癟 i癟inde yaamaktan holan覺yordu;​ bal覺k t羹ccar覺yla otel sahibi han覺m覺n konuurken 癟覺kard覺klar覺 g覺rtlaktan gelen Danimarka seslerini, a癟覺k ve kal覺n seslileri dinliyordu. T羹ccarla ara s覺ra bas覺n癟繹l癟erin durumuyla ilgili birka癟 s繹zc羹k konuuyor ve sonra verandadan ge癟erek, sabahlar覺 saatlerce kald覺覺 kumsala doru inmek i癟in, kalk覺yordu. \\
 +Ara s覺ra kumsalda dingin ve yaz gibi bir hava oluyordu; deniz kimi zaman 羹enge癟, durgun ve parlak, dinleniyor; kimi zaman 羹zerinde mavi, sar覺, yeil ya da k覺rm覺z覺mt覺rak renklere b羹r羹nen eritlerle k覺p覺r k覺p覺r oluyor; kimi zaman da g羹m羹 gibi par覺ld覺yordu. Yosunlar g羹nete kuruyordu, denizanalar覺 k覺y覺da yat覺yor, sonra buhar olup gidiyorlard覺. B羹t羹n bunlarda bir 癟羹r羹me, biraz da Tonio Kr繹ger'​in yasland覺覺 bal覺k癟覺 kay覺覺n覺n katran覺 kokuyordu. 襤sve癟 k覺y覺lar覺n覺 deil, a癟覺k ufku g繹recek konumda kumun 羹st羹ne oturuyordu. Ama bunlar覺n 羹zerinden denizin serin ve saf soluu esiyordu. \\
 +Sonra kapal覺 f覺rt覺na havalar覺 geldi. \\
 +Dalgalar, kimi zaman tos vurmaya haz覺rlanan boalar gibi balar覺n覺 b羹k羹yor, kimi zaman pek yukar覺lara dek 癟覺k覺yor; 覺slak yosunlara, parlak sedeflere ve s羹r羹klenip gelen aa癟 par癟alar覺yla 繹rt羹l羹 k覺y覺ya doru 繹fkeli 繹fkeli kouyordu. Uzun dalga tepelerinin aras覺nda, bulutlu g繹羹n alt覺nda, u癟uk yeil k繹p羹kl羹 癟ukurlar a癟覺l覺yordu. 襤leride, g羹nein bulutlar aras覺nda sakland覺覺 yerde, beyaz覺mt覺rak ve kadifemsi bir par覺lt覺 vard覺. \\
 +Tonio Kr繹ger, r羹zg璽rla ve denizin sesiyle okanm覺,​ pek sevdii yorucu, sersemletirici,​ durmak ve dinlenmek bilmeyen g羹r羹lt羹 i癟ine g繹m羹lm羹 olduu halde ayakta duruyordu. Y羹z羹n羹 癟evirip de uzakla覺nca,​ birden 癟evresinde her eyin dinginletiini ve 覺s覺nmaya balad覺覺n覺 san覺yordu. Ama biliyordu ki arkas覺nda onu 癟a覺ran, 癟eken ve selamlayan deniz vard覺... Ve g羹l羹ms羹yordu. \\
 +ay覺r yollar覺 boyunca karaya doru ilerliyordu ve hemen, bu 癟evrede uzaklara dek dalga dalga uzanan kay覺n orman覺 onu kar覺l覺yor,​ kabul ediyordu. G繹vdeler aras覺ndan deniz eridini g繹recek konumda, bir aaca yaslanarak yosunlar覺n 羹st羹ne oturuyordu. Kimi zaman r羹zg璽r, kayalarda par癟alanan dalgalar覺n,​ uzaktan birbiri 羹st羹ne d羹en tahtalar覺n 癟覺kard覺覺 sese benzeyen g羹r羹lt羹lerini getiriyordu. Aa癟lar覺n
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​