Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_42 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 42~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Kentin 癟ift atl覺, siyah, 癟ok y羹ksek ve geni arabalar覺, gene eskisi gibi d覺ar覺da dizilmi bekliyordu. Hi癟birine binmedi. Onlara yaln覺zca bir g繹z att覺: Her eye, gotik evlerin sivri damlar覺na, yak覺n 癟at覺lar覺n 羹st羹nden kendisini selamlayan sivri kulelere, a覺zlar覺n覺 yaymakla birlikte 癟abuk 癟abuk konuan, sar覺覺n, gevek ve a覺r insanlara 繹yle bir g繹z att覺 ve bir h覺癟k覺r覺kla gizli bir benzeyii olan, sinirli bir g羹lmeye tutuldu. Yaya gidiyordu, a覺r a覺r y羹r羹yordu,​ 覺slak r羹zg璽r durmadan y羹z羹ne 癟arp覺yordu,​ parmakl覺klar覺 mitolojik yontularla s羹sl羹 k繹pr羹y羹 at覺 ve bir s羹re liman boyunca gitti. \\
 +Tanr覺m, b羹t羹n bunlar nas覺l da s覺k覺覺k ve dolamba癟l覺 g繹r羹n羹yordu. Gotik evlerin s覺raland覺覺 bu dar sokaklar, kente doru her zaman b繹yle garip ve g羹l羹n癟 bir bi癟imde mi t覺rman覺yordu?​ Bulan覺k 覺rma覺n 羹st羹nde, gemi direk ve bacalar覺 g羹n batarken yava癟a r羹zg璽rda sallan覺yordu. An覺msad覺覺 u evin bulunduu k繹edeki u sokaktan yukar覺 m覺 癟覺kacakt覺?​ Hay覺r, yar覺n; imdi 癟ok uykusu vard覺. Ba覺 yol yorgunluuyla a覺rlam覺t覺,​ zihninden yava ve bulutlu d羹羹nceler ge癟iyordu. \\
 +Bu on 羹癟 y覺l i癟inde, kimi zaman midesi bozuk olduu s覺ralarda, d羹羹nde yeniden eve, yokutaki soka覺n k覺y覺s覺ndaki yank覺l覺 eski eve, d繹nd羹羹n羹 ve babas覺n覺 yeniden orada bulduunu, bu da覺n覺k yaay覺覺ndan dolay覺 kendisini, pek hakl覺 olarak adamak覺ll覺 halad覺覺n覺 g繹r羹rd羹. Ve imdi i癟inde bulunduu an, insan覺n d羹lem mi yoksa ger癟ek mi olduundan kuku duyduu, ger癟ek olduuna ister istemez inand覺覺,​ ama gene de sonunda uyand覺覺 aldat覺c覺 bir d羹e benziyordu. \\
 +Ba覺n覺 r羹zg璽ra kar覺 eerek, az kalabal覺k ve hava ak覺ml覺 sokaklar boyunca gidiyordu; otel y繹n羹nde, geceyi ge癟irmek istedii kentin en iyi oteli y繹n羹nde, bir uyurgezer gibi ilerliyordu. \\
 +Ucunda bir alevcik yanan bir s覺r覺k ta覺yan eri bacakl覺 bir adam, yalpa vuran bir gemici y羹r羹y羹羹yle 繹n羹nde y羹r羹yor, gaz lambalar覺n覺 yak覺yordu. \\
 +Ona ne oluyordu? Yorgunluunun k羹l羹 alt覺nda, parlak alevler halinde, f覺k覺rmaks覺z覺n,​ bu kadar donuk ve yak覺c覺 olarak saklanan bu ate neydi? Sus, sus, s繹z istemez. B繹yle r羹zg璽rda, lo ve bir d羹 tan覺l覺覺yla tan覺d覺覺 sokaklarda y羹r羹meyi ne kadar isterdi. Ama, burada her ey birbirine o kadar s覺k覺m覺 ki... 襤ki ad覺m atmadan hedefinize ula覺yorsunuz. \\
 +Kentin yukar覺s覺nda,​ ark lambalar覺 vard覺, bunlar da yeni yanm覺t覺. Otel buradayd覺; 繹n羹nde yatan ve 癟ocukken pek korktuu iki siyah aslan da oradayd覺. Aslanlar, aks覺rmak istiyorlarm覺 gibi bir tav覺rla, birbirine bakmay覺 s羹rd羹r羹yorlar,​ ama 癟ok k羹癟羹lm羹e benziyorlard覺. Tonio Kr繹ger ikisinin aras覺ndan ge癟ti. \\
 +Yaya geldii i癟in, sessizce kabul olundu. Kap覺c覺yla,​ bir yandan "izzet ve ikram"​da bulunurken bir yandan da ser癟e parma覺yla g繹mleinin yenini ceketinin koluna sokan, siyah giysili pek kibar bir adam, konumunu belirlemek, toplumdaki yerine g繹re yerletirmek ve ona sayg覺nl覺覺na g繹re bir yer g繹stermek i癟in, onu yukar覺dan aa覺ya, inceleyici g繹zle s羹zd羹ler. Ama gene de, honutluk verici bir sonuca varamad覺lar. B繹ylece orta s覺n覺f bir m羹teri olduunda karar k覺ld覺lar. Bir garson, tatl覺 y羹zl羹, pimi ekmek sar覺s覺 favorileri olan ve eskilikten parlayan bir frak ve d羹melerle s羹sl羹 sessiz kunduralar giymi bir adam, onu ikinci kata 癟覺kard覺; eski modaya g繹re d繹enmi tertemiz bir odaya g繹t羹rd羹. Pencerenin arkas覺ndan,​ alacakaranl覺kta avlular, gotik yap覺lar覺n damlar覺 ve kiliselerin acayip k羹tleleri 羹zerinde resimsel ve Orta癟al覺k bir g繹r羹n羹m uzan覺yordu. Tonio Kr繹ger bu pencerenin 繹n羹nde bir par癟a ayakta durdu; sonra kollar覺n覺 kavuturdu,​ uzun divan覺n 羹st羹ne oturdu, kalar覺n覺 癟att覺 ve 覺sl覺k 癟almaya koyuldu. \\
 +I覺k getirdiler, eyas覺 geldi. Tatl覺 y羹zl羹 garson yolcu fiini masan覺n 羹zerine koydu ve Tonio Kr繹ger, ba覺n覺 yana eerek, ad覺n覺, mesleini ve geldii yerle ilgili bilgileri karalad覺; divan覺n k繹esinden,​ bolua
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​