Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_38 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 38~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Tonio Kr繹ger sustu, eri kalar覺n覺 癟att覺; 覺sl覺k 癟al覺yordu. \\
 +"Verin fincan覺n覺z覺 l羹tfen, Tonio; 癟ay koyu deil... Bir sigara daha yak覺n. zet olarak, pek iyi biliyorsunuz ki, siz eyay覺 kesinlikle g繹zden ge癟irilmesi zorunlu olmayan bir y繹ntemle g繹zden ge癟iriyorsunuz..."​ \\
 +"​Horatius'​un yan覺t覺 bu... Eyay覺 b繹yle g繹zden ge癟irmek, onlar覺 tam olarak g繹zden ge癟irmektir,​ 繹yle deil mi? Diyorum ki onlar覺 baka bir yandan da tam olarak g繹zden ge癟irme olana覺 vard覺r, Tonio Kr繹ger. Ben yaln覺zca resim yapan budala bir kad覺n覺m, size yan覺t vermekle, mesleinizi gene size kar覺 savunmakla, kukusuz size yeni bir ey s繹ylemeyeceim;​ yaln覺zca pek iyi bildiiniz bir eyi an覺msataca覺m size... Nas覺l diyeyim: Yaz覺n覺n insan覺 temizleyen ve kutsallat覺ran etkisi, tutkular覺n bilgi ve anlat覺m sayesinde yok edilmesi, s繹z羹n kurtar覺c覺 g羹c羹; yaz覺n, anlamaya, ba覺lamaya,​ aka g繹t羹ren yaz覺n, yaz覺nsal d羹羹nce, insan ruhunun en soylu bi癟imde ortaya 癟覺k覺覺 ve yazar; yetkin bir adam, bir aziz... Eyay覺 bu bi癟imde g繹zden ge癟irmek tam olarak incelemek deil midir acaba?"​ \\
 +"​B繹yle s繹ylemeye hakk覺n覺z var, Lizaveta 襤vanovna; airlerinizin yap覺tlar覺n覺,​ s繹z羹n羹 ettiiniz kutsal yaz覺n覺 pek iyi temsil eden tap覺las覺 Rus yaz覺n覺n覺 g繹z 繹n羹nde tutunca. Ama, kar覺 癟覺k覺lar覺n覺z覺 savsaklam覺yorum;​ onlar da bug羹n kafamda olanlar aras覺ndad覺r... Bak覺n bana. Pek neeli g繹r羹nm羹yorum,​ ne dersiniz? Biraz kocam覺, 癟繹km羹 ve yorgun g繹r羹n羹yorum,​ deil mi? Peki gene bilgiye gelelim: Doal olarak iyiye inanmaya eilimi olan, tatl覺, iyi huylu, iyi niyetli, biraz duygulu, ruh uyan覺kl覺覺 y羹z羹nden b羹sb羹t羹n a覺nm覺 ve y覺pranm覺 adam覺 g繹z 繹n羹nde b繹yle canland覺rmak gerekir. Kendisini d羹nyan覺n elemi alt覺nda ezdirmemek, g繹zlemlemek,​ not etmek, dahas覺 kayg覺 verici bululardan yararlanmak ve bununla birlikte en olmak, varl覺k denen korkun癟 bulu 羹zerinde manevi 羹st羹nl羹羹nden emin olmak... evet, bu doru! yle anlar var ki, anlat覺m覺n verdii neelere kar覺n b羹t羹n bunlar覺n i癟inde biraz bouluyorsunuz. Her eyi anlamak, her eyi ba覺lamak m覺d覺r? Bilmem. Bir ey var, Lizaveta, ben onu bilmekten nefret ediyorum; bu, insan覺n 繹l羹m羹 isteyecek derecede nefret ettiini duyumsamas覺 i癟in bir olay覺n i癟y羹z羹n羹 apa癟覺k g繹rmesinin yettii durumdur. Danimarkal覺 Hamlet'​in,​ o 繹rnek al覺nacak yaz覺n adam覺n覺n durumu. O, Hamlet, biliyordu, d羹nyaya bilmek i癟in gelmek ne demektir; tan覺mak, not etmek, g繹zlemlemek ve g繹zlemleri,​ bir g羹l羹msemeyle saklamak zorunda kalmak; 繹yle bir anda ki, eller hen羹z birbirini s覺kmakta, dudaklar birbirine yap覺makta,​ bak覺 duygu g羹c羹yle k繹relerek s繹nmektedir... K繹t羹 bu, Lizaveta, 癟irkin bu, bakald覺rt覺c覺... Ama bakald覺r覺 neye yarar ki?" \\
 +"​Konunun daha az ho olmayan bir y繹n羹 de, kukusuz her ger癟ee kar覺 b覺kk覺nl覺k,​ ilgisizlik ve alayc覺 yorgunluktur. Zeki, her eyi enine boyuna inceleyen kimselerin, toplumlar覺ndan daha sessiz, daha 羹zg羹n bir ey olmad覺覺 da bir ger癟ek. Her bilgi, kocam覺 ve can s覺k覺c覺d覺r. Fethedip sahip olduktan sonra size bir gen癟lik neesi veren bir ger癟ek s繹yleyin! Baya覺 ger癟eklerinize,​ 覺覺klar覺n覺za k覺sa bir apa癟覺k deil mi? ile yan覺t gelecektir. Evet, yaz覺n yoruyor Lizaveta. Salt kuku duyduunuz ve kan覺n覺z覺 anlatmaktan 癟ekindiiniz i癟in, insanlar size, sa癟ma ve budala bir insan g繹z羹yle de bakabilir; bundan emin olun. Oysa, siz yaln覺zca gururlu ve y羹reklisiniz... Bilgi i癟in bunca s繹ze gelince; burada ama癟, belki bir kurtulutan 癟ok duyguyu soutmak ve dondurmakt覺r. Yaz覺nsal anlat覺m sayesinde duygudan kurtuluu ileri s羹ren bu sa癟ma ve y羹zeysel anlay覺, ger癟ekten pek souk ve bakald覺rt覺c覺 bir eydir."​ \\
 +"​G繹nl羹n羹z a覺r覺 dolu mu? Tatl覺 ve y羹ce bir olay y羹z羹nden 癟ok mu 羹zg羹ns羹n羹z?​ Bundan basit bir ey yok! Yazara gidin, 癟abucac覺k ii d羹zenine koyar, durumunuzu 癟繹z羹mler,​ kal覺ba sokar, ona bir ad verir, onu anlat覺r, s繹yler, bu ii t羹m羹yle 癟繹z羹mler,​ sizi ilgisiz b覺rak覺r, hizmetine kar覺l覺k da bir teekk羹r bile istemez. Ama siz hafiflemi,​ y羹reiniz soumu, ayd覺nlanm覺 olarak eve d繹nersiniz. Biraz 繹nce sizi bu denli tatl覺 bir bunal覺m i癟inde b覺rakabilen eye aars覺n覺z... Siz, bu souk ve kendini beenmi arlatan覺 m覺 savunuyorsunuz?​ Anlat覺lm覺 olan, 癟繹z羹mlenmitir,​ diyor onun ament羹s羹. B羹t羹n d羹nya anlat覺lm覺 m覺d覺r?
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​