Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_35 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 35~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +olaan羹st羹 basit ve d羹zg羹n bir ayr覺mla 羹st羹nde ayr覺ld覺覺 kayg覺l覺 aln覺ndan sinirli bir 羹rperme ge癟iyordu. Asl覺nda g羹ney tipli y羹z羹n羹n 癟izgileri, sert ve 癟elikten bir kalemle oyulmu gibi keskindi; oysa az覺n覺n bi癟imi pek tatl覺, 癟enesinin 癟evresi olaan羹st羹 inceydi. Aradan birka癟 dakika ge癟ti; sonra elini g繹zlerinin 羹st羹nden ge癟irdi, sonra d繹nd羹: \\
 +"​Gelmemeliydim,"​ dedi. "​襤imi imdi b覺rakt覺m Lizaveta ve kafam覺n i癟indeki ey t覺pk覺 bu tuvaldeki gibi: Bir kanava, bir taslak; d羹zeltmelerle karalanm覺 soluk bir ebo ve birka癟 renk lekesi... Sonra buraya geliyorum, yine ayn覺 eyi buluyorum; yeniden ayn覺 sava覺m覺,​ evimde i癟imi burkan 癟elikiyi burada da ya覺yorum."​ 襤癟ini 癟ekti, "Ne garip ey," dedi. "Bir d羹羹nce bizi egemenlii alt覺na ald覺 m覺, onu her yerde anlat覺l覺yor g繹r羹r羹z, r羹zg璽rdan bile kokusunu al覺r覺z; sabitletirici maddenin kokusu, ilkyaz kokusu gibi 繹yle deil mi? Sanat ve... tekine ne ad vermeli? Doa demeyin Lizaveta; doa t羹ketmez 癟羹nk羹. Hay覺r, dorusu, gezmeye gitseydim daha iyi ederdim. Bunun beni rahatlat覺p rahatlatmayaca覺 da ayr覺 konu... \\
 +Be dakika 繹nce, urac覺kta,​ bir meslektaa rastlad覺m; 繹yk羹c羹 Adalberte. O hain edas覺yla, u ilkyaza ilen癟 olsun, dedi bana, Mevsimlerin en k繹t羹s羹, 繹yle de kalacak. Biraz eince b羹sb羹t羹n baya覺 ve bir ie yaramaz olduklar覺 anla覺lan yersiz bir y覺覺n duygu sizi rahats覺z ederken ve b羹t羹n kan覺n覺z uygunsuz bir bi癟imde kar覺ncalan覺rken ak覺lc覺 bir d羹羹nceyi kavrayabilir misiniz? Ufac覺k bir n羹kte yapmak, ufac覺k bir etki elde etmek i癟in dinginlikle 癟al覺abilir misiniz, Kr繹ger? Ben kendi pay覺ma kahveye gidiyorum. O, mevsim deimelerinden etkilenmeyen,​ yans覺z bir yerdir. G繹r羹yorsunuz,​ kahve yaz覺n覺n bakalar覺ndan uzak ve y羹ksek bir kat覺d覺r; orada insana ancak soylu d羹羹nceler gelebilir,"​ dedi ve kahveye gitti. Belki ben de onunla birlikte gitseydim, daha iyi ederdim. \\
 +Bu s繹zler Lizaveta'​y覺 elendiriyordu. G羹l羹yordu. \\
 +"Fena deil, Tonio Kr繹ger; uygunsuzca kaynaan kan, fena deil. Bir dereceye kadar hakk覺 da var; 癟羹nk羹, ilkyaz ger癟ekten 癟al覺maya pek de elverili mevsim deildir. Ama, imdi bak覺n, ne de olsa gene u ufak eyi, (Adalbertin dedii gibi) u ufak touche'​u ya da u ufak effetyi bitireyim. Sonra 癟ay i癟mek i癟in salona gideriz; o zaman i癟inizi d繹kersiniz. 羹nk羹, g繹r羹yorum ki pek dolusunuz bug羹n. imdilik, keyfinize g繹re, urada bir yere oturun; 繹rnein u sand覺覺n 羹st羹ne... soylu giysileriniz i癟in kayg覺lanmazsan覺z..."​ \\
 +Tonio Kr繹ger: \\
 +"Of, b覺rak覺n u giysilerimi,​ Lizaveta 襤vanovn! 襤ster misiniz, y覺rt覺k bir kadife yelek ya da k覺rm覺z覺 bir ipek ceketle dolaay覺m?​ 襤nsan sanat癟覺ysa,​ i癟i de yeterince g繹癟ebedir. Ne olacak sanki, d覺 g繹r羹n羹 olarak iyi giyinip akl覺 ba覺nda bir adam gibi davran覺rsa... Hay覺r, dolu molu deilim,"​ dedi. \\
 +Lizaveta'​n覺n palet 羹zerinde bir renk haz覺rlay覺覺n覺 seyrediyordu. Konumas覺n覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +"​Yaln覺zca bir konu var, anl覺yorsunuz deil mi, kafam覺 kurcalayan ve beni 癟al覺madan al覺koyan bir 癟eliki var. Evet, neden s繹z ediyorduk? yk羹c羹 Adalbert'​ten... Ne gururlu ve g羹癟l羹 bir adam. 襤lkyaz mevsimlerin en k繹t羹s羹 dedi ve kahveye gitti. 羹nk羹 insan覺n ne istediini bilmesi gerekir, doru deil mi? Bak覺n, ilkyaz beni sinirlendiriyor,​ bahar覺n uyand覺rd覺覺 duygu ve an覺lar覺n b羹y羹leyici baya覺l覺覺,​ bende de bulan覺k istekler douruyor; ama bundan dolay覺 ona 癟覺k覺mak ve onu k繹t羹lemek elimden gelmiyor; 癟羹nk羹, onun 繹n羹nde utan覺yorum,​ onun saf doall覺覺 ve utku kazanm覺 tazelii 繹n羹nde. B繹yle eyler Adalbert'​in akl覺na bile gelmedii i癟in onu k覺skanmal覺 m覺y覺m, yoksa aa覺 m覺 g繹rmeliyim,​ bilemiyorum."​ \\
 +"​襤lkyazda 癟al覺mak zordur, bu kesin; ama ni癟in? 羹nk羹, duyumsan覺r;​ 癟羹nk羹, ahmakt覺r; yaratan覺n duymaya hakk覺 olduuna inanan b羹t羹n ger癟ek ve i癟tenlikli sanat癟覺lar,​ saf y羹reklilerin i癟ine d羹t羹羹 bu salak癟a
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​