Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_33 [2015/07/28 16:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 33~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +sonra, bu kez bir m羹zik癟iyle,​ 襤talyan ad覺 ta覺yan bir virt羹繹zle yeniden evlendi ve onunla birlikte uzaklara gitti. \\
 +Tonio Kr繹ger, bu davran覺覺 biraz baya覺 bulmutu; ama onu bundan vazge癟irmek de elinde deildi. O ancak iir yaz覺yordu ve ne olaca覺 konusunda bile bir yan覺t veremiyordu... \\
 +Baba evinin bulunduu, eri b羹r羹, dik damlar覺nda nemli r羹zg璽rlar覺n estii kenti, gen癟liinin s覺rda覺 su f覺skiyesiyle yal覺 ceviz aac覺n覺, 癟ok sevdii denizi b覺rakt覺; bundan bir ac覺 da duymad覺; 癟羹nk羹, b羹y羹m羹 ve ak覺llanm覺,​ benliinin bilincine ermiti. Ruhu uzun s羹re tutsa覺 olduu bu a覺r ve miskin yaama kar覺 k羹癟羹msemeyle doluydu. \\
 +Kendisini b羹t羹n b羹t羹ne g羹癟l羹 olmaya; d羹nyada en y羹ksek ey olarak g繹rd羹羹,​ hizmetine 癟a覺r覺ld覺覺n覺 duyumsad覺覺;​ kendisine g繹rkemli bir yaam ve iyi bir gelecek salayaca覺n覺 d羹羹nd羹羹;​ bilin癟alt覺nda ve sessiz yaam覺n 羹zerinde g羹l羹mseyerek egemen olan, ruh ve s繹z g羹c羹ne adad覺. Gen癟liinin b羹t羹n tutkusuyla kendini g羹癟l羹 olmaya verdi; g羹癟l羹 olmaksa, buna kar覺l覺k salayabilecei her eyle onu 繹d羹llendiriyor;​ ama kar覺l覺覺n覺 da ondan ac覺mas覺zca al覺yordu. \\
 +G羹癟l羹 olmak, bilincini biledi ve insanlar覺n g繹s羹n羹 kabartan b羹y羹k s繹zlerin i癟y羹z羹n羹 g繹sterdi; ona insan ruhunu ve kendi ruhunu a癟t覺, kavray覺覺n覺 derinletirdi;​ d羹nyan覺n i癟y羹z羹n羹,​ s繹z羹n ve iin 繹tesinde kalan baka eylerin hepsini g繹sterdi. Ve orada unu g繹rd羹: G羹l羹n癟l羹k ve sefillik, sefillik ve g羹l羹n癟l羹k. \\
 +Bunu da bilginin verdii derin 羹z羹nt羹 ve gururla birlikte yaln覺zl覺k izledi; art覺k kayg覺s覺z ve karanl覺k ruhu safg繹n羹ll羹lerin 癟evresinde yaayam覺yordu. Aln覺ndaki nian, onlar覺 rahats覺z ediyordu; ne var ki, s繹z ve bi癟imle uramaktan duyduu zevk gitgide daha tatl覺la覺yordu. "​羹nk羹,​ ruhu bilme, onu anlatabilme zevki bizi uyan覺k ve nee i癟ine bulundurmasa,​ insan覺 doruca karaduygululua g繹t羹r羹r,"​ diyordu. (Bunu daha 繹nce yazm覺t覺.) B羹y羹k g羹ney kentlerinde ya覺yordu,​ g羹ney g羹neinin sanat覺na daha parlak bir olgunluk vereceini umuyordu: onu buraya 癟eken belki de damarlar覺ndaki ana kan覺yd覺; ama g繹nl羹 繹l羹 ve aks覺zd覺,​ b繹ylece beden ser羹venlerine d羹t羹; ehvetle yak覺p k羹l eden g羹nah i癟ine g繹m羹ld羹 ve bu y羹zden dile gelmez ac覺lar 癟ekti. Belki bu d羹k羹n durumundan b繹yle ac覺 癟ekmesinin,​ kimi zaman da eskiden duyduu ve imdi hi癟bir zevk de bulamad覺覺 ruhsal zevklerin belli belirsiz 繹zlemini duymas覺n覺n nedeni, ona babas覺ndan,​ uzun boylu, d羹羹nceli,​ 羹st羹 ba覺 d羹zg羹n, d羹me deliinde bir k覺r 癟i癟ei tak覺l覺 adamdan kalan bir eydi. \\
 +Yaratman覺n gizli esrikliinde her eyin yaprak a癟t覺覺, kaynad覺覺 ve tohum verdii 覺l覺k, tatl覺, kokularla dolu bir ilkyaz havas覺n覺 and覺ran sanat havas覺n覺 solurken, ruhunu, duyulara kar覺 bir nefret ve kin; bir temizliin ve dinginliin namusluluuna olan susuzluk kapl覺yordu. Ve bundan yaln覺zca u sonu癟 癟覺kt覺: Birbirine kar覺t eilimler aras覺nda sallanarak, buzdan bir maneviyatla kemirici bir k繹sn羹ll羹k aras覺nda sendeleyerek,​ vicdan azab覺 i癟inde, 繹ld羹r羹c羹,​ olaand覺覺,​ serseri, a覺rt覺c覺 bir yaam s羹r羹yordu. Ve o, Tonio Kr繹ger, bundan tiksiniyordu. \\
 +Kimi zaman, i癟inden, "Bu nas覺l bir sap覺tma! Nas覺l olup da bu garip ser羹venlere d羹t羹m?"​ diyordu, "Ne de olsa evsiz, dams覺z, yeil arabas覺yla dolaan bir 癟ingene deilim ya ben!..."​ \\
 +Ancak, sal覺覺 k繹t羹ledik癟e keskinleen sanat duygusu zor beenir, incelikli, g羹zelliklere vurgun bir nitelie b羹r羹n羹yor;​ baya覺l覺ktan 癟abuk etkileniyor,​ sanat zevkiyle ilgili konularda olaan羹st羹 duyarl覺 ve kuruntulu oluyordu. 襤lk kez tan覺nd覺覺nda,​ sanat d羹nyas覺nda beence ve sevgiyle kar覺land覺;​ g羹lmeceyle ac覺dan edindii bilgiyle dolu bir yap覺t vermiti. Ad覺; o bir zamanlar 繹retmenlerinin yaln覺zca ona 癟覺k覺mak i癟in kulland覺klar覺,​ ceviz aacyla, f覺skiyeyle ve denizle ilgili iirlerinin alt覺na yazd覺覺, kuzeyin ve g羹neyin seslerini
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​