Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_26 [2015/07/28 16:07]
cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_26 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 26~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Hans Hansen ite b繹yleydi. Tonio Kr繹ger Hans'​覺 tan覺d覺覺ndan beri, onu her g繹r羹羹nde g繹s羹n羹n 羹st羹nde bir yan覺k duygusu douran k覺skan癟l覺kla kar覺覺k bir istek, ac覺 bir istek duyuyordu. Kim b繹yle senin gibi mavi g繹zleri olmas覺n覺, b羹t羹n evrenle anlaarak mutlu yaamay覺 istemez ki! Sen, her zaman ak覺ll覺s覺n ve herkesin beencesini kazanan eylerle ura覺yorsun,​ 繹devlerini bitirince binicilik dersleri al覺yor ya da k覺l testereyle iler yap覺yorsun ve dinlencede bile zaman覺n覺 denizde k羹rek 癟ekmek, yelken kullanmak ya da y羹zmekle ge癟iriyorsun;​ bense haylaz ve dalg覺n, s羹rekli kum 羹st羹ne yat覺p gizemli deiikliklere urayan denizin y羹z羹n羹 seyrediyorum;​ bunun i癟in g繹zlerin pek parlak ve a癟覺k... Ah! senin gibi olmak... \\
 +Hans Hansen gibi olmay覺 da pek denemiyordu ve belki bu dilei hi癟 de i癟ten deildi. Ama onun kendisini bu haliyle sevmesini, ac覺 duyarak istiyordu; onun sevgisinin, kendisine 繹zg羹, yava ve derin, 繹zverili, ac覺kl覺, karaduygulu bir bi癟imde, yabanc覺 g繹r羹n羹羹nden beklenmeyen,​ cokun tutkudan daha yak覺c覺, daha kemirici bir karaduyguyla dolu istiyordu. \\
 +Bu istek hi癟 de bouna deildi; 癟羹nk羹, Tonio'​da bir 羹st羹nl羹k,​ anlat覺lmas覺 g羹癟 eyleri anlatmas覺na yard覺mc覺 olan bir s繹z kolayl覺覺 bulan Hans, kendisine g繹sterilen sevginin az g繹r羹l羹r bir g羹癟 ve incelikte olduunu pek iyi anlayarak, minnettarl覺覺n覺 ona belli ediyordu. Bu sevgiye kar覺l覺k verme bi癟imiyle Tonio'​yu sevindirdii gibi, k覺skan癟l覺ktan,​ d羹lemk覺r覺kl覺覺ndan ve aralar覺nda bir ruh birlii kurmak i癟in g繹sterdikleri 癟abalar覺n yarars覺zl覺覺ndan doan ac覺lar i癟inde de k覺vran覺yordu. 羹nk羹, a覺lacak eydir ki, Hans覺n yaay覺 bi癟imine imrenen Tonio, onu kendi yaam bi癟imine al覺t覺rmaya 癟al覺覺yordu:​ Ne var ki, bunu ancak bir an i癟in ve g繹r羹n羹te baarabiliyordu... \\
 +Deirmen soka覺nda,​ bakkal Iwersenden on fenie sat覺n ald覺klar覺 meyveli bonbonlar覺 ortaklaa yiyerek y羹r羹rken, Tonio, "​Olaan羹st羹 bir ey okudum, olaan羹st羹 bir ey," dedi. "​Schiller'​in Don Carlos'​u... bunu okumal覺s覺n Hans, istersen sana vereyim."​ \\
 +"Yok, yok," dedi Hans Hansen; "​Bover onu, bana g繹re deil... Ben atlarla ilgili kitab覺m覺 okumay覺 yelerim; pek g羹zel resimler de var i癟inde... bana inan. Bize geldiin zaman onlar覺 sana g繹steririm,​anl覺k fotoraflar;​ t覺r覺s, d繹rtnala, atlama... hayvanlar覺n pek 癟abuk y羹r羹d羹kleri zaman g繹zle g繹r羹lmeyen b羹t羹n durumlar覺..."​ \\
 +Tonio nazik癟e soruyordu: "​B羹t羹n durumlar覺 m覺? G羹zel bir ey bu. Ama Don Carlos da ak覺l al覺r gibi deil. yle b繹l羹mleri var ki insana sanki bir ey patl覺yormu gibi sars覺nt覺lar veriyor; g繹receksin,​ 癟ok g羹zel bir ey bu..." \\
 +Hans Hansen sordu: "​Patl覺yor mu? Ni癟in?"​ \\
 +"​rnein,​ Marki'​nin aldatt覺覺 kral覺n alad覺覺 b繹l羹m... Ama Marki kral覺, yaln覺zca prensin hat覺r覺 i癟in aldatm覺t覺. Anl覺yor musun, kendisini onun i癟in feda ediyor. O anda bekleme salonuna kral覺n b羹rosunda alad覺覺 haberi geliyor: "​Alad覺! Kral alad覺."​ B羹t羹n saray adamlar覺 ak覺nl覺k i癟inde; bu, insan覺 sarsan bir ey, 癟羹nk羹 o, korkun癟, kat覺 y羹rekli ve sert bir krald覺r. Kral覺n ni癟in alad覺覺 pek iyi anla覺l覺yor ve ben prensten de, Marki'​den de 癟ok ona ac覺yorum. Her zaman 繹yle yaln覺z ve sevgiden yoksun ki... Sonunda bir insan bulduunu san覺yor; ama o da kendisini aldat覺yor."​ \\
 +Hans Hansen g繹z ucuyla Tonio'​nun y羹z羹ne bakt覺, bu y羹zdeki bir eyler konuya ilgisini 癟ekse gerekti! 羹nk羹 hemen, yeniden Tonio'​nun koluna girerek, "​Nas覺l aldat覺yordu,​ Tonio?"​ dedi. Tonio heyecanland覺. \\
 +"Olay u," diye balad覺. "​Brabant ve Flander'​e yaz覺lan mektuplar..."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​