Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_24 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 24~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +makinelerinin puflayarak ve 覺sl覺k 癟alarak iri k羹t羹kleri kestii 覺rma覺n k覺y覺s覺ndaki geni kereste deposu, kuaklardan beri Hansen'​lerindi. Tonio'​ya gelince; arabalar覺n,​ her g羹n kentin i癟inde, firmas覺n覺n b羹y羹k siyah markas覺 vurulmu tah覺l 癟uvallar覺n覺 ta覺d覺覺 g繹r羹len Kons羹l Kr繹ger'​in oluydu; atalar覺ndan kalan eski, b羹y羹k ev kentin en b羹y羹k kona覺yd覺. Bir癟ok tan覺d覺a rastlayan iki arkada durmadan apkalar覺n覺 癟覺karmak zorunda kal覺yorlard覺 ve bir癟ok kimse de bu on d繹rt ya覺ndaki 癟ocuklar覺 selaml覺yordu. \\
 +襤kisinin de 癟antalar覺 s覺rtlar覺ndayd覺,​ ikisi de iyi ve kal覺nca giyinmiti;​ Hans'​覺n s覺rt覺nda k覺sa bir denizci paltosu vard覺, 羹stlerindeki denizci giysilerinin geni ve mavi yakalar覺, paltolar覺n覺n s覺rt ve omuzlar覺n覺 繹rt羹yordu. Tonio'​nun paltosu kemerli, k羹l rengi bir paltoydu. Hans'​覺n ba覺nda, alt覺ndan keten sar覺s覺 sa癟lar覺n覺n per癟emi f覺k覺ran siyah kurdeleli bir Danimarka gemici beresi vard覺; olaan羹st羹 g羹zel ve yap覺l覺 bir 癟ocuktu; geni omuzlar, dar kal癟alar, keskin ve korkusuz bak覺l覺 癟elik mavisi g繹zler... Ama Tonio'​nun yuvarlak kalpa覺n覺n alt覺ndaki ince g羹ney 癟izgileri ta覺yan esmer y羹z羹nde kara iki g繹z parl覺yordu. Hafif g繹lgeli, kapaklar覺 癟ok a覺r, anlat覺m覺 dalg覺n ve biraz duraksamal覺... A覺z ve 癟enesinin 癟evresi az g繹r羹l羹r incelikteydi. Y羹r羹y羹羹 gevek ve d羹zensizdi. Hans'​覺n siyah 癟oraplar覺n覺n i癟indeki ince bacaklar覺ysa,​ olaan羹st羹 esnek ve ritimli hareket ediyordu. \\
 +Tonio bir ey s繹ylemiyordu. Ac覺 癟ekiyordu. Biraz eri kalar覺 癟at覺kt覺, 覺sl覺k 癟almak i癟in dudaklar覺n覺 yumrulat覺r覺rken ba覺n覺 yana eerek g繹z ucuyla uzaklara bak覺yordu. Bu duru ve bu anlat覺m ona 繹zg羹 bir eydi. \\
 +Hans yan g繹zle birden Tonio'​ya bakt覺 ve usulcac覺k kolunu kolunun alt覺na kayd覺rd覺; 癟羹nk羹 ba覺n覺 ni癟in 癟evirdiini pek iyi biliyordu. Tonio konumaks覺z覺n birka癟 ad覺m daha att覺ktan sonra, bir an g繹nl羹n羹n yumuad覺覺n覺 duyumsad覺. \\
 +Hans, "​Dorusu unutmam覺t覺m,​ Tonio,"​ dedi ve sonra g繹zlerini 繹n羹ndeki kald覺r覺ma doru eerek konutu: "​Yaln覺zca gezintiye 癟覺kamayaca覺m覺z覺 sanm覺t覺m;​ 癟羹nk羹 bug羹n hava 癟ok ya ve r羹zg璽rl覺,​ ama bunun pek 繹nemi yok; beni beklemeni ger癟ekten pek kibarca buldum. Bense, 癟oktan eve gittiini sanarak k覺z覺yordum..."​ \\
 +Tonio'​nun b羹t羹n varl覺覺, bu s繹zleri iitince sevin癟ten yerinden oynad覺, titrek bir sesle: \\
 +"Peki, 繹yleyse imdi tabyalara gidiyoruz,"​ dedi. "​Deirmen tabyas覺na ve Holsten tabyas覺na; sonra da seni oradan evinize b覺rak覺r覺m Hans. Ben eve yaln覺z d繹nerim, zarar覺 yok; gelecek defa da sen benimle gelirsin."​ \\
 +Ger癟ekte, Hans'​覺n s繹ylediine pek de inanm覺yordu ve onun bu gezintiye kendisi kadar 繹nem vermediini pek iyi biliyordu. Ne var ki, Hans'​覺n unutkanl覺覺ndan dolay覺 羹z羹ld羹羹n羹 ve kendisini ba覺latmak i癟in bir f覺rsat kollad覺覺n覺 da anl覺yordu. Bar覺malar覺n覺 geciktirme d羹羹ncesi Tonion'​un akl覺ndan 癟oktan uzaklam覺t覺... \\
 +襤in dorusu, Tonio, Hans Hansen'​i seviyordu; bu y羹zden de imdiye dek 癟ok ac覺 癟ekmiti. Onun on d繹rt ya覺ndaki gen癟 ruhu, yaamdan u yal覺n ve sert dersi alm覺t覺: "En 癟ok seven alt d羹zeyde oland覺r ve ac覺s覺n覺 da o 癟ekecektir."​ O 繹yle bir yarad覺l覺tayd覺 ki, bu t羹rl羹 deneyimleri pek iyi g繹r羹yor ve iyice belliyordu; bundan holanm覺yor da deildi. Ama kiisel yaam覺n覺 buna g繹re d羹zenlemeyi ve bundan uygulanabilir sonu癟lar 癟覺karmay覺 ummuyordu. Ayr覺ca, bu yal覺n dersleri okulda 繹retilmek istenen bilgilerden 癟ok daha 繹nemli ve dikkate deer buluyor; gotik tavanl覺 s覺n覺flarda ge癟irdii ders saatlerinin en b羹y羹k b繹l羹m羹n羹 bu bulularda duyduu b羹t羹n eylerin dibini emeye ve anlam覺n覺 derinletirmeye ay覺r覺yordu. Bu ura da, ona, odas覺nda keman覺yla dolat覺覺 (癟羹nk羹 keman 癟alard覺) ve keman覺n覺n 癟覺karabildii en yumuak sesleri,
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​