Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_22 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 22~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bay Klat繹terjahn bir ad覺mda kap覺ya kotu, h覺zla a癟t覺. D覺arda Bayan Spatz vard覺. Mendiliyle az覺n覺 kapam覺t覺,​ g繹zlerinden iri damlalar yuvarlan覺yordu. \\
 +"ok ac覺 Bay Kl繹rterjahn... Kar覺n覺z 癟ok kan 癟覺kard覺, korkun癟 derecede 癟ok... Yata覺nda rahat癟a ark覺 s繹yl羹yordu,​ birden korkun癟 kan boald覺; aman Tanr覺m, ne 癟ok kand覺 o..." \\
 +Kl繹terjahn,​ "​ld羹 m羹?" diye ba覺rd覺, Bayan Spatz'​覺n kolunu tutmu 癟ekitiriyordu. "​Hay覺r,​ daha 繹lmedi deil mi? Yine biraz kan m覺 癟覺kard覺? Cierden mi? Cierden olduunu kabul ediyorum... Gabriele!"​ G繹zleri yaard覺, s覺cak, iyi, insanca bir duyguyla dolduu anla覺l覺yordu;​ "Evet, geliyorum!"​ diye Bayan Spatz'​覺 itip aceleyle y羹r羹d羹. Koridorun ucundan h璽l璽 "​lmedi,​ deil mi? Cierlerinden mi?" s繹zleri geliyordu. \\
 +* \\
 +Bay Spinell olduu yere m覺hlanm覺 kalm覺, Kl繹terjahn'​覺n a癟覺k b覺rakt覺覺 kap覺ya bak覺yordu. Sonunda birka癟 ad覺m y羹r羹d羹, 癟evreyi dinledi. Her yer sessizdi, kap覺y覺 kapay覺p yine odas覺na girdi. \\
 +Pencerenin 羹st kanad覺 a癟覺kt覺. D覺arda Einfried'​in bah癟esinde kular 繹t羹yor; bu ince, nazl覺 繹t羹te insan覺n i癟ine ilercesine b羹t羹n ilkyaz dile geliyordu. Spinell kendi kendisine, "​Ka癟覺n覺lmaz meslek,"​ diye s繹ylendi. Sonra ba覺n覺 sallay覺p ac覺yla dilerini s覺kt覺. \\
 +Dingin olmak olanaks覺zd覺,​ insan b繹yle kaba olaylar i癟in yarat覺lmam覺t覺. 襤ncelenmesi 癟ok uzun s羹rebilecek bu ruhsal olay Spinell'​e kalk覺p biraz dolama, a癟覺k havaya 癟覺kma istei verdi. apkas覺n覺 al覺p odadan 癟覺kt覺. \\
 +D覺arda yumuak ve taze kokulu havaya kavuunca, ba覺n覺 癟evirip sanatoryuma,​ perdeleri kapal覺 bir pencereye uzun uzun, h羹z羹nle bakt覺. Sonra ellerini arkas覺nda kavuturup 癟ak覺l yolda y羹r羹meye balad覺. Derin bir d羹羹nceye dald覺. \\
 +i癟ek tarhlar覺 h璽l璽 has覺rlarla 繹rt羹l羹yd羹;​ aa癟lar, fundalar h璽l璽 癟覺plakt覺,​ ama kar yoktu. Yollarda yer yer 覺slak izler g繹r羹n羹yordu. B羹y羹k bah癟e, maaralar覺,​ yapraklarla kapanm覺 yollar覺, k羹癟羹k kameriyeleriyle akam g羹neinin g繹rkemli renkleri i癟indeydi. Aa癟lar覺n koyu dallar覺 akam覺n g繹lgeleri, alt覺n 覺覺klar覺 i癟inde keskin 癟izgilerle g繹ky羹z羹ne doru uzan覺yordu. \\
 +G羹nein bi癟im alma saatiydi bu. Bu saatte g羹ne, batan bir daire olur, 覺覺klar覺 g繹z羹 kamat覺rmazd覺 art覺k. Bay Spinell g羹nei g繹rm羹yordu,​ yolunun 羹zerinde g羹nei kapatan bir tepe vard覺. Hem y羹r羹yor, hem ark覺 s繹yl羹yordu;​ 繹zlem ezgileriyle dolu bir ark覺yd覺 bu. Birden durdu, kesik kesik soluyarak zincirlenmi gibi olduu yerde kald覺. at覺k kalar覺, ak覺nl覺kla a癟覺lan g繹zleri, korku dolu y羹z羹yle 繹n羹ne bakt覺. \\
 +Yol k覺vr覺l覺yor,​ g羹nee doru gidiyordu. G羹ne biraz al癟alm覺t覺,​ 癟evresinde alt覺n 癟er癟eveli bulutlar, g繹ky羹z羹nde koskocaman yat覺yordu. B羹t羹n aa癟lar bu 覺覺k i癟indeydi. Bah癟e sar覺 k覺rm覺z覺 覺覺klarla y覺kan覺yordu. Yol 羹zerinde, bu 覺覺klar覺n ortas覺nda, ba覺n覺n 羹zerinde bu koskoca g羹ne, k覺rm覺z覺 giysili tombul biri duruyordu. Sa elini etli kal癟as覺na dayam覺t覺,​ sol eliyle g羹zel bir 癟ocuk arabas覺n覺 itiyordu. Arabadaki 癟ocuk da Anton Kl繹terjahn'​d覺,​ Gabriele Eckhof'​un g羹rb羹z olu! \\
 +Yast覺覺n 羹zerinde beyaz apkas覺, tombul yanaklar覺, g羹癟l羹, gelimi v羹cuduyla oturuyordu. Bak覺lar覺 neeyle, hi癟 yad覺rgamadan Spinellin bak覺lar覺yla kar覺lat覺. Romanc覺 kendini toparlamaya 癟al覺t覺;​ o yetikin bir insand覺, bu beklenmeyen,​ 覺覺klar i癟inde y覺kanan varl覺覺n yan覺ndan ge癟ip gitmeli, gezintisini s羹rd羹rmeliydi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​