Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_21 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 21~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +bunlar beni yaln覺zca g羹ld羹rd羹,​ elendirdi. imdi anlad覺n覺z m覺? Ac覺nacak insan, sizi davran覺覺n覺z,​ kiiliiniz bak覺m覺ndan biraz ayd覺nlatt覺m m覺? Her ne denli bu d羹nyadaki 繹n羹ne ge癟ilmez iim bu deilse de... 繹h繹, 繹h繹.."​ \\
 +Spinell, "Ben ka癟覺n覺lmaz iim yazm覺t覺m"​ diyecekti ama sonunu getiremedi diyecekti, ama sonunu getiremedi. Umars覺z, ac覺nacak, sa癟lar覺 aarm覺 bir okul 繹rencisi gibi zavall覺 bir hali vard覺. \\
 +"​n羹ne ge癟ilmez... Ka癟覺n覺lmaz;​ ne olursa olsun. Siz aa覺l覺k bir korkaks覺n覺z. Beni her g羹n yemek masas覺nda g繹r羹yorsunuz,​ selam veriyorsunuz,​ g羹l羹yorsunuz,​ Afiyet olsun deyip g羹l羹yorsunuz. G羹n羹n birinde b繹yle anlams覺z, sa癟ma bir mektup g繹nderiyorsunuz. H覺, yazarken y羹reklisiniz ha? 襤 bu sa癟ma mektupla bitse, yine neyse. Ama arkamdan bir癟ok dolap 癟evirmisiniz,​ bana kar覺 ne dolaplar 癟evirdiinizi imdi 癟ok iyi anl覺yorum. Ama bunlardan kendi hesab覺n覺za bir yarar ummay覺n sak覺n! Kar覺m覺n akl覺na bir eyler soktuunuzu umuyorsan覺z 癟ok yan覺l覺rs覺n覺z,​ sayg覺deer bay覺m! 羹nk羹 kar覺m b繹yle eylere inanmayacak denli mant覺kl覺 olan, ak覺ll覺 bir insand覺r. Bu kez geliimizde olumla beni her zamankinden farkl覺 kar覺lamas覺na bir anlam veriyorsan覺z,​ yine aptall覺覺n doruuna 癟覺km覺 olursunuz! ocuu 繹pmediyse, dikkat ettii i癟in 繹pmedi; 癟羹nk羹 son g羹nlerde hastal覺覺n soluk borusunda deil cierde olduu s繹yleniyor. 襤nsan bilemez ki... Ama hastal覺k cierde de olsa siz O 繹l羹yor bay覺m! diye yazd覺覺n覺z i癟in eeksiniz!"​ \\
 +Burada Bay Kl繹terjahn soluunu d羹zeltmeye 癟al覺t覺. ok 繹fkeli bir hali vard覺, sa elinin baparma覺n覺 durmadan bolua uzat覺yor, sol elindeki k璽覺tlar覺 buruturuyordu. 襤ngiliz bi癟imi sar覺 sakall覺 y羹z羹 k覺pk覺rm覺z覺yd覺. 覺k覺k aln覺ndaki damarlar 繹fkeyle kabarm覺t覺. \\
 +"​Benden nefret ediyorsunuz"​ diye s羹rd羹rd羹 konumas覺n覺. "​Sizden daha g羹癟l羹 olmasayd覺m beni aa覺l覺k biri olarak g繹recektiniz.. Evet sizden daha g羹癟l羹y羹m,​ y羹rek var bende! Sizse tabans覺z覺n birisiniz. Yasak olmasayd覺 sizi ruh ve s繹zc羹klerinizle birlikte bir g羹zel 覺slat覺rd覺m,​ fesat kumkumas覺! Ama bunu yapam覺yorum diye yazd覺覺n覺z eylere katlanaca覺m覺 sanmay覺n dostum. Bu aa覺l覺k dediiniz ad覺, evde avukat覺ma g繹sterdiim zaman ba覺n覺za gelecekleri g繹rmek 癟ok ho olurdu. n羹m iyidir bay覺m, kazanc覺m y羹z羹nden iyi bir 羹n羹m vard覺r. Sizin ad覺n覺za bir metelik bor癟 verecek kimse var m覺d覺r acaba, kendi kendinize bir sorun bakal覺m? Sizi serseri sizi! Sizin kar覺n覺za yasayla 癟覺kmal覺! Siz insanl覺k i癟in tehlikelisiniz! Siz insanlar覺 deli edersiniz! Ama sizin gibilere yenileceimi sanmay覺n, fesat癟覺 ba覺! Y羹rek var bende."​ \\
 +Bay Kl繹terjahn,​ imdi 癟ok comutu ger癟ekten. Ba覺r覺yor,​ durmadan y羹rekli olduunu s繹yl羹yordu. \\
 +"​(ark覺 s繹yl羹yorlard覺.) nokta. Hi癟 de ark覺 s繹ylemiyorlard覺! Y羹n 繹r羹yorlard覺. Bundan baka, anlad覺覺ma g繹re, patates k繹ftesinin nas覺l yap覺ld覺覺n覺 konuuyorlard覺. 繹k羹 ve da覺l覺 s繹zlerini kaynatama s繹yleyecek olursam, onun da hakk覺n覺 aramak isteyeceine emin olabilirsiniz! Bu tabloyu g繹rd羹n羹z m羹? diyorsunuz... elbette g繹rd羹m; ama ni癟in soluumu tutmam, oradan uzaklamam gerektiini anlayam覺yorum. Ben kad覺nlara yan g繹zle bakmam, iyice bakar覺m; houma giden, beni isteyen kad覺n覺 da kendime al覺r覺m... Y羹rek var bende..."​ \\
 +Kap覺 vuruluyordu. Arka arkaya dokuz on kez h覺zl覺ca vuruldu. Bay Kl繹terjahn'​覺 susturan k覺sa bir duraklama oldu. Telal覺, cokulu bir ses, hi癟 durmadan "Bay Kl繹terjahn... Bay Kl繹terjahn... Bay Kl繹terjahn burada m覺?" diyordu. \\
 +Bay Kl繹terjahn sert bir sesle, "​襤癟eri girmeyin.."​ dedi. "Ne oluyor, benim burada konuacaklar覺m var." \\
 +"​Gelmelisiniz Bay Kl繹terjahn,​ doktorlar da orada, ah korkun癟 bir y覺k覺m.."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​