Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_20 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 20~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +Bay Kl繹terjahn,​ Spinell'​in oda kap覺s覺n覺 vurdu, elinde g羹zel yaz覺l覺 bir k璽覺t tutuyordu; y羹z羹nde istediini yapmaya karar vermi bir insan hali vard覺. Posta g繹revini yapm覺, mektup yolunu tamamlam覺,​ Einfried'​den Einfried'​e giden garip yolculuunu bitirip al覺c覺s覺na ulam覺t覺. \\
 +Spinell koltua oturmu, kapa覺 karmakar覺覺k bi癟imde resimlenmi roman覺n覺 okuyordu. Kl繹terjahn'​覺 g繹r羹nce ayaa kalkt覺, merak ve ak覺nl覺kla bakt覺, y羹z羹 iyice k覺zarm覺t覺. \\
 +Kl繹terjahn,​ "​G羹nayd覺n,"​ dedi. "Sizi rahats覺z ettiim i癟in 繹z羹r dilerim. Bunu sizin yaz覺p yazmad覺覺n覺z覺 sorabilir miyim acaba?"​ Sol elindeki k璽覺d覺 kald覺r覺p sa elinin tersiyle 羹zerine vurmaya balad覺. K璽覺t sert sert h覺覺rd覺yordu. Sonra sa elini geni, rahat pantolonunun cebine soktu, ba覺n覺 yana edi, baz覺 insanlar覺n yapt覺覺 gibi az覺n覺 a癟覺p kar覺s覺ndakinin yan覺t覺n覺 bekledi. \\
 +Bay Spinell, tuhaf g羹l羹msemeyle g羹l羹msedi;​ dost癟a, biraz ak覺n, biraz da 繹z羹r dilemeye benzer bir g羹l羹mseyiti bu. Elini bir eyler d羹羹n羹r gibi ba覺na g繹t羹rd羹: "Ah, doru... Evet... 襤stedim ki..." diye konumaya 癟al覺t覺. \\
 +Sorun uydu: Bay Spinell, her zamanki gibi bug羹n de 繹leye dek uyumutu. Bu y羹zden vicdan azab覺 duyuyor, ba覺 ar覺yordu,​ kendisini sinirli duyumsuyordu. Bundan baka, ilkyaz havas覺n覺n etkisiyle yorgun, umutsuz bir hali vard覺. Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺ndaki tuhafl覺覺 iyice anlatabilmek i癟in bunlar覺n hepsini s繹ylemeliyiz. \\
 +Bay Kl繹terjahn "Ya!. yle mi? G羹zel!"​ diye 癟enesini g繹s羹ne dayay覺p kalar覺n覺 kald覺rd覺, kollar覺n覺 gerdi, bu basma kal覺p sorudan sonra insafs覺zca as覺l konuya balamak 羹zere daha bir癟ok el kol devinimleri yapt覺. Kendisini 癟ok beendii i癟in, bu mimikler ve devinimler, yapmaya haz覺rland覺覺 eyi pek g繹steremiyordu;​ ama Bay Spinell epeyce sararm覺t覺. \\
 +Bay Kl繹terjahn,​ "ok g羹zel"​ diye yineledi. "​yleyse size s繹zle yan覺t vereyim dostum; 癟羹nk羹 ben istediim zaman konuabileceim birine sayfalarca mektup yazmay覺 b羹y羹k bir aptall覺k sayar覺m."​ \\
 +Bay Spinell g羹l羹mseyerek,​ 繹z羹r dileyerek, dahas覺, k羹癟羹lerek "​Demek... aptall覺k,"​ dedi. \\
 +Bay Kl繹terjahn,​ "​Aptall覺k"​ diye yineledi, d羹羹ncesinin kesinliini g繹stermek i癟in h覺zla ba覺n覺 sall覺yordu:​ "Bu yaz覺ya ben tek bir s繹zc羹kle bile yan覺t vermezdim. A癟覺k s繹ylemek gerekirse imdiye dek anlam veremediim kimi deiiklikleri a癟覺klamasayd覺,​ bu mektubun benim i癟in ekmek sar覺lan yal覺 k璽覺t kadar da deeri olmayacakt覺. Ama yine de bu, bizi ilgilendiren bir ey deil. Ben ii g羹c羹 olan bir adam覺m; sizin g繹z羹n羹z羹n 繹n羹ndeki anlat覺lamayan d羹lemi d羹羹nmekten daha 繹nemli ilerim var!" \\
 +Bay Spinell, "Ben silinmeyen d羹lem yazd覺m.."​ diye doruldu. \\
 +Kl繹terjahn "​Silinmeyen.. Anlat覺lmayan!"​ dedi, k璽覺da bakt覺; "ok k繹t羹 bir yaz覺n覺z var dostum, sizi b羹romda 癟al覺t覺rmak istemezdim; ilk bak覺ta iyi g繹r羹n羹yor,​ ama 覺覺k alt覺nda eri b羹r羹, titrek bir yaz覺. Doall覺kla bu sizinle ilgili bir ey, beni ilgilendirmez. Ben size her eyden 繹nce sersemin biri olduunuzu s繹ylemeye geldim; san覺r覺m ki bunu siz de biliyorsunuz. Bundan baka siz b羹y羹k bir korkaks覺n覺z. B繹yle olduunuzu kan覺tlamama da gerek yok san覺r覺m. Bunu bana bir kez kar覺m da yazm覺; sizin ger癟ekten korktuunuz i癟in kar覺lat覺覺n覺z kad覺nlar覺n y羹z羹ne dorudan doruya bakmad覺覺n覺z覺,​ g羹zel bir etki elde edebilmek i癟in onlara yan g繹zle bakt覺覺n覺z覺 anlatm覺t覺. Yaz覺k ki sonra mektuplar覺nda sizden s繹z etmedi art覺k, yoksa daha 癟ok 繹yk羹n羹z羹 bilirdim. Ama siz b繹yle korkak bir insans覺n覺z. G羹zellik sizin 羹癟羹nc羹 s繹zc羹羹n羹z. Ama asl覺nda bu s繹zc羹羹 kullanman覺z da korkakl覺ktan,​ tabans覺zl覺ktan,​ k覺skan癟l覺ktan baka birey deil. Sessiz koridorlar覺 da hi癟 utanmadan bu y羹zden an覺ms覺yorsunuz. Bu s繹zlerle beni 羹rk羹teceinizi sand覺n覺z belki de, ama
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​