Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_18 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 18~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +襤ki parma覺n覺n ucuyla yana覺ndaki tuhaf ayva t羹ylerinden birini tutuyor, bir 癟eyrek kadar g繹zleri bolua dalm覺 olarak bu k羹癟羹k t羹y羹 癟eviriyor, tek sat覺r yazm覺yordu;​ sonra s羹sl羹 birka癟 s繹zc羹k karal覺yor, yine dural覺yordu. Ama, a癟覺k s繹ylemeli ki, sonunda ortaya 癟覺kan yaz覺 tuhaf, kar覺覺k ve 癟ou kez anla覺lmaz eylerle de dolu olsa, canl覺 ve ak覺c覺 bir etki yap覺yordu. \\
 +Mektup 繹yle s羹r羹yordu:​ \\
 +"​G繹rd羹羹m eyi, haftalard覺r silinmeyen bir d羹lem olarak g繹zlerimin 繹n羹nde duran eyi size de g繹stermem, ona benim g繹zlerimle bakman覺z, i癟imin 覺覺覺nda ayd覺nland覺覺 bi癟imde g繹rmeniz gerek. Yaad覺覺m eyleri b羹t羹n insanlar覺n mal覺 yapmak, yak覺c覺, unutulmaz s繹zc羹klerle herkese duyurmak i癟in beni zorlayan duygulara boyun emeye al覺m覺 bir insan覺m ben. 襤te bunun i癟in beni dinleyin! \\
 +"​Ger癟ekten baka bir ey anlatmayaca覺m,​ yaln覺zca k羹癟羹k bir 繹yk羹 anlataca覺m. ok k覺sa, ama insan覺 anlat覺lamayacak denli isyan ettiren bir 繹yk羹. Bu 繹yk羹y羹 hi癟bir yorumda bulunmadan, yaln覺zca kendi s繹zc羹klerimle anlataca覺m. \\
 +"Bu, Gabriele Eckhof'​un 繹yk羹s羹d羹r bay覺m. Sizin olduunu s繹ylediiniz kad覺n覺n 繹yk羹s羹... imdi anlad覺n覺z m覺? Bu 繹yk羹y羹 siz yaad覺n覺z;​ ama ona benim s繹zc羹klerim ger癟ek bir 繹yk羹 繹nemi verecek. \\
 +"​Bah癟eyi an覺ms覺yor musunuz, bay覺m? Kuruni evin arkas覺ndaki y覺k覺k, bak覺ms覺z bah癟eyi an覺ms覺yor musunuz? D羹sel bir yaban覺ll覺覺 癟eviren eski duvar覺n 癟atlaklar覺ndan yeil yosunlar f覺k覺r覺yordu. Ortadaki f覺skiyeli havuzu da an覺ms覺yor musunuz? K覺y覺s覺na mor zambaklar覺n sarkt覺覺,​ sular覺n覺n gizemli bir bi癟imde talarla konutuu havuzu? Bir akam羹zeriydi. Yuvarlak havuzun ba覺nda yedi gen癟 k覺z oturuyordu. Yedincinin, en 繹ndeki k覺z覺n ba覺nda, batan g羹nein g繹rkeminden bir eyler vard覺; gizlice parl覺yordu. Gen癟 k覺z覺n g繹zleri korkun癟 d羹lere benziyor, ama dudaklar覺 g羹l羹ms羹yordu. \\
 +"​ark覺 s繹yl羹yorlard覺. G羹zel y羹zlerini sular覺n yorgun, nazl覺 bir k覺vr覺l覺la havuza d繹k羹ld羹羹 yere doru 癟evirmilerdi. Sular覺n dans覺 onlar覺n al癟ak perdeli, g羹zel sesleriyle sar覺l覺yordu. ark覺 s繹ylerken ellerini de dizleri 羹zerinde kavuturmulard覺 belki... \\
 +"Bu tabloyu an覺ms覺yor musunuz bay覺m? Bu tabloyu g繹rd羹n羹z m羹? Hay覺r, g繹rmediniz... 癟羹nk羹, sizin g繹zleriniz bunu g繹recek yetide yarat覺lmam覺t覺. Kulaklar覺n覺z da bu ezginin el dememi tatl覺l覺覺n覺 iitecek g羹癟te deildi. Bu tabloyu g繹rmediniz! - G繹rseydiniz soluk almaya cesaret edemezdiniz 癟羹nk羹; y羹reinizin 癟arp覺nt覺s覺n覺 durdurur, gerisin geriye, kendi yaam覺n覺za d繹nmek zorunda kal覺rd覺n覺z. B羹t羹n 繹mr羹n羹zce,​ d羹nyada kald覺覺n覺z s羹rece, bu g繹rd羹羹n羹z tabloyu dokunulmaz, kutsal bir varl覺k olarak y羹reinizde saklard覺n覺z. Ama siz ne yapt覺n覺z? \\
 +"Bu tablo bir biti, bir sondu, bay覺m. Onu s覺radanl覺覺n,​ ac覺n覺n 癟irkinliiyle s羹rd羹rmenize,​ gelip bozman覺za, par癟alaman覺za ne gerek vard覺? O insan覺 cokuland覺ran,​ ayn覺 zamanda dinlendiren bir tabloydu; akam覺n 覺覺klar覺nda,​ 癟繹k羹nt羹n羹n,​ da覺lman覺n,​ s繹nmenin i癟ine doru yiten bir tablo. Ger癟ek i癟in, bug羹nk羹 d羹nya i癟in 癟ok soylu ve yorgun olan eski bir soy, son g羹nlerini ya覺yordu;​ son s繹yledii bir sanat seslenii, birka癟 keman ezgisiydi; 繹l羹me haz覺r olman覺n ac覺s覺yla dolu ezgiler... Bu ezgilerin alatt覺覺 g繹zleri g繹rd羹n羹z m羹? Alt覺 gen癟 k覺z覺n ruhu yaamla, bu d羹nyayla ilgili olabilirdi; ama 繹tekinin, krali癟elerinin ruhu, g羹zelliin ve 繹l羹m羹nd羹. \\
 +"Siz onu, bu 繹l羹m g羹zelliini g繹rd羹n羹z;​ ona, onu elde etmek isteiyle bakt覺n覺z. Bu, insana coku veren g羹zellik kar覺s覺nda sayg覺 da duymad覺n覺z,​ 羹rkeklik de duymad覺n覺z. Seyretmek yetmedi size, elde etmek,
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​