Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_17 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 17~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +g繹nderilebilirdi. Babas覺yla birlikte k羹癟羹k Anton da gelirse, gen癟 anne sevinecek, g羹c羹n羹 toplayacakt覺. Bundan baka, k羹癟羹k Antonla tan覺maktan doktorlar da 癟ok holanacaklard覺. \\
 +襤te, Bay Kl繹terjahn geldi. Dr. M羹ller'​in telgraf覺n覺 al覺nca Balt覺k Denizi k覺y覺s覺ndan koup geldi. Arabadan indi, kendisine kahve ve sandvi癟 getirtti, pek ak覺n bir g繹r羹n羹羹 vard覺. \\
 +"Ne var?" dedi. "Beni ni癟in 癟a覺rd覺n覺z?"​ \\
 +Dr. M羹ller, "​羹nk羹,​ imdi sizin say覺n einize yak覺n olman覺z isteniyor,"​ diye yan覺t verdi. \\
 +"​襤steniyor.. isteniyor.. Ama bu gerekli mi? Ben param覺 hesapl覺 harc覺yorum bay覺m, iler iyi deil, trenler de 癟ok pahal覺... Buraya gelmeseydim olmaz m覺yd覺? Kar覺m cierlerinden hasta olsayd覺, bir ey demezdim; ama Tanr覺ya 羹k羹r, hastal覺k yaln覺zca soluk borusunda; bunun i癟in.."​ \\
 +Dr. M羹ller tatl覺 bir sesle, "Bay Kl繹terjahn,​ 繹nce, soluk borusu 癟ok 繹nemli bir organd覺r,"​ dedi. Bu 繹nceyi yanl覺 s繹ylemiti,​ 癟羹nk羹 sonra diye arkas覺n覺 getiremedi. \\
 +Einfriede Kl繹terjahn ile birlikte k覺rm覺z覺 襤sko癟 kuma覺ndan giysili, tombul bir kad覺n da geldi. Kuca覺nda k羹癟羹k, g羹rb羹z Anton'​u ta覺yordu. K羹癟羹k Anton'​un olaan羹st羹 sal覺kl覺 olduunu kimse yads覺yamazd覺;​ pembe beyaz, tosun gibi bir oland覺. Dad覺s覺n覺n kollar覺nda keyifle oturuyor, durmadan s羹t i癟iyor, bir eyler yiyor, avaz覺 癟覺kt覺覺 kadar ba覺r覺yordu. \\
 +Yazar Bay Spinell, k羹癟羹k Kl繹terjahn'​覺n geliini odas覺n覺n penceresinden seyretmiti. Olan arabadan sanatoryuma ta覺n覺rken garip bir bak覺la kendisine bakm覺t覺;​ o i癟eri girdikten sonra Spinell daha bir s羹re k羹癟羹羹n bak覺lar覺n覺 y羹z羹nde duyumsad覺. \\
 +Bundan sonra, elinden geldiince Anton Kl繹terjahn ile kar覺lamamaya 癟al覺t覺. \\
 +* \\
 +Bay Spinell odas覺nda oturmu "​癟al覺覺yordu"​. Bu oda Einfried'​deki b羹t羹n odalar gibi, eski bi癟emde, yal覺n, kibar bir odayd覺. Madenden aslan balar覺yla s羹slenmi b羹y羹k bir konsol, kurun 癟er癟eveli bir duvar aynas覺 vard覺. Yerde hal覺 yoktu. U癟uk mavi lake yerin 羹zerine eyan覺n g繹lgesi vuruyordu. Pencerenin yan覺nda geni bir yaz覺 masas覺 vard覺. Pencereye, belki de odan覺n havas覺na bir s覺cakl覺k vermek i癟in, sar覺 perdeler as覺lm覺t覺. \\
 +Spinell perdelerin sar覺s覺yla kar覺an alacakaranl覺kta yaz覺 masas覺na eilmi, durmadan yaz覺yordu. Her hafta postaya verdii, ama hi癟bir zaman yan覺t alamad覺覺 o say覺s覺z mektuplardan birini yaz覺yordu. n羹nde kocaman, kal覺n bir k璽覺t bloku vard覺; sa k繹esinde tuhaf bir bi癟im alt覺nda Detlev Spinell yaz覺l覺 k璽覺d覺 k羹癟羹k, dikkatli, 癟ok g羹zel bir yaz覺yla dolduruyordu. \\
 +"​Say覺n bay覺m, \\
 +"Size bu mektubu yaz覺yorum, 癟羹nk羹 yazmak zorunday覺m;​ 癟羹nk羹 b羹t羹n varl覺覺m size s繹ylemek istediklerimle dolu; 癟羹nk羹 bunun ac覺s覺n覺 癟ekiyorum. Bu ac覺m覺, b羹t羹n benliimi saran, i癟imi titreten bu duygular覺 size anlatamazsam,​ s繹zc羹klerin yein ak覺覺nda boulaca覺m覺 duyumsuyorum."​ \\
 +Ger癟ei s繹ylemek gerekirse, s繹zc羹klerin yeinlikle,​ yazar覺 boacak bi癟imde ak覺覺 doru deildi. Spinell'​in ni癟in b繹yle yazd覺覺n覺 Tanr覺 bilir. S繹zc羹kler akar g繹r羹nm羹yordu hi癟; meslei yazarl覺k olan bir kimse i癟in olduk癟a yava yaz覺yordu. Onu seyreden biri, yazar 繹teki insanlardan daha g羹癟 yaz覺 yaz覺yor, diye d羹羹n羹rd羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​