Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_07 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 07~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +"​Erkenci mi? Ah, bu benden 癟ok uzak efendim. Konu u: Erken kalk覺yorum;​ 癟羹nk羹 asl覺nda 癟ok uykucu bir insan覺m."​ \\
 +"Bunun anlam覺n覺 a癟覺klamal覺s覺n覺z,​ Bay Spinell!"​ Bayan Spatz da bu konunun a癟覺klanmas覺n覺 istiyordu. \\
 +"​Dinleyin:​ Bir insan erkenciyse, bence erken kalkmas覺 gerekli deil. Vicdan, Say覺n Bayan... Vicdanla babaa kalmak k繹t羹 birey. Ben ve benim gibiler, b羹t羹n 繹mr羹m羹z羹 yaam覺 kand覺rmak, k羹癟羹k, kurnaz oyunlar oynamak i癟in harcar覺z. Biz gereksiz, yarars覺z varl覺klar覺z. Ben ve benim gibiler, birka癟 iyi saat d覺覺nda, yarars覺zl覺覺m覺z覺 d羹羹nerek hastalan覺r,​ yaralan覺r覺z. Yararl覺 eylerden nefret ederiz, 癟irkin ve kaba buluruz. 襤nsan gereine inand覺覺 bir ger癟ei nas覺l savunursa, biz de bu ger癟ei 繹yle savunuruz. Ama yine de k繹t羹 d羹羹ncelerle kemiriliriz;​ bir damla salam yan覺m覺z kalmaz. Bu kemirilie i癟 varl覺覺m覺z覺n bi癟imi, d羹nya g繹r羹羹m羹z,​ 癟al覺ma y繹ntemimiz de eklenince... durum b羹sb羹t羹n k繹t羹leir. Neyse ki birtak覺m k羹癟羹k, hafifletici,​ yat覺t覺r覺c覺 繹nlemler var; bu 繹nlemler de olmasayd覺, yaam b羹sb羹t羹n g羹癟leir,​ dayan覺lmaz olurdu. Yaam覺m覺z覺 s覺k覺 sal覺k kurallar覺na g繹re d羹zenlemek,​ belirli eyleri yapmak, kimileri i癟in b羹y羹k bir gereksinmedir. Erken kalkmak, ac覺mas覺zca uyanmak, souk bir du yapmak ve d覺arda karlarda bir gezinti. Bu bizim bir saat i癟in kendimizden honut olmam覺z覺 salar belki. Kendimi b覺raksam, inan覺n bana, 繹leye kadar yatabilirim. Erken kalkmam d羹ped羹z sahteciliktir."​ \\
 +"Yok can覺m, ni癟in sahtecilik olsun Bay Spinell? Ben buna benliine egemen olmak derim. yle deil mi, Bayan Spatz?"​ Bayan Spatz da bunu benlie egemen olmak diye kabul ediyordu. \\
 +"​Sahtecilik ya da benlie egemen olmak, Say覺n Bayan! Hangisini isterseniz. Ama ben o denli ac覺 bir bi癟imde dorucuyum ki..." \\
 +"​Doru. San覺r覺m 癟ok ac覺 duyuyorsunuz."​ \\
 +"Evet, Say覺n Bayan, 癟ok ac覺 癟ekiyorum."​ \\
 +Hava iyi gidiyordu. Dalar, sanatoryum ve bah癟e beyaz, sert, temiz, r羹zgars覺z ve duru bir don, g繹z kamat覺r覺c覺 bir ayd覺nl覺k, u癟uk mavi bir g繹lge i癟inde uzan覺yordu. I覺klar覺n titretii,​ kristallerin danseder gibi g繹r羹nd羹羹 g繹ky羹z羹n羹n ayd覺nl覺k, p羹r羹zs羹z bir mavilii vard覺. Bug羹nlerde Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺 iyiceydi, atei yoktu, hemen hemen hi癟 繹ks羹rm羹yordu,​ tiksinti duymadan yemek yiyebiliyordu. Doktorun dedii gibi 癟ou kez saatlerce, balkonda souk g羹nete oturuyordu. rt羹ler ve k羹rklere s覺ms覺k覺 sar覺larak, soluk borusuna yarar覺 olsun diye temiz ve buzlu havay覺 umutla i癟ine 癟ekiyordu. Kimi zaman o b繹yle otururken, Bay Spinell de arkas覺nda kal覺n giysiler, ayaklar覺na d羹lemsel bir b羹y羹kl羹k veren k羹rkl羹 ayakkab覺larla bah癟ede dola覺rd覺. Dikkatli ad覺mlarla, gergin, edal覺 kol devinimleriyle karlar 羹zerinde y羹r羹r; balkona yakla覺nca Bayan Kl繹terjahn'​覺 sayg覺yla selamlar, s繹ze balamak i癟in birka癟 basamak 癟覺kard覺. \\
 +"Bu sabah gezintimde g羹zel bir kad覺na rastlad覺m. Tanr覺m, ne g羹zel kad覺nd覺!"​ diye ba覺n覺 yana yaslar, ellerini uzat覺rd覺. \\
 +"Sahi mi, Bay Spinell? Haydi, onu bana anlat覺n!"​ \\
 +"​Hay覺r,​ anlatamam. Ya da size ancak yanl覺 bir betimlemesini yapabilirim. Kad覺n覺, yan覺ndan ge癟erken 繹yle bir g繹rd羹m; ger癟ekten g繹rm羹 deilim. Ama g繹rebildiim kadar覺 bile, d羹g羹c羹m羹 iletmeye, bu kad覺ndan g羹zel bir an覺 saklamaya yetti. Tanr覺m, o ne g羹zellikti!"​ \\
 +Bayan Kl繹terjahn g羹ld羹: "Siz g羹zel kad覺nlara b繹yle mi bakars覺n覺z,​ Bay Spinell?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​