Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_04 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 04~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +konumas覺 vard覺; kuzey k覺y覺s覺 yerlileri gibi dudaklar覺n覺 b羹z羹p s繹zc羹kleri uzat覺yor, ama yine de 癟abuk konuuyordu. Kimi s繹zc羹kleri,​ sesler tabancadan 癟覺km覺 gibi f覺rlat覺yor ve buna, yaman bir aka yapm覺 gibi g羹l羹yordu. \\
 +Orta boylu, geni omuzlu, g羹癟l羹 kuvvetli bir adamd覺. Bacaklar覺 k覺sayd覺. ok sar覺 kirpiklerle g繹lgelenen a癟覺k mavi g繹zleriyle etli, pembe bir y羹z羹, geni bir burnu, 覺slak dudaklar覺 vard覺. Sakal覺, giyinii t羹m羹yle 襤ngiliz bi癟emiydi. Einfried'​de kalan bir 襤ngiliz ailesiyle kar覺la覺nca pek sevinmi g繹r羹nd羹. Bu 襤ngiliz ailesi 癟ocuklar覺 ve eitmenleriyle Einfried'​de yaln覺zca baka bir yer bilmedikleri i癟in kal覺yorlard覺;​ hasta deillerdi. Bay Kl繹terjahn sabahlar覺 onlarla kahvalt覺 ediyordu. Yemeyi i癟meyi 癟ok seven bir insand覺. Yiyecek ve i癟eceklerden 癟ok iyi anlad覺覺n覺 g繹steriyor,​ sanatoryumdakilere,​ evde dostlar覺 onuruna verdii 繹lenleri,​ sunulan bal覺ca yemekleri anlat覺yor, 襤svi癟re'​de bilinmeyen yemekleri tarif ederek elendiriyordu. Bunlar覺 anlat覺rken g繹zleri keyifle k覺s覺l覺yor,​ sesi burundan geliyor, bir yandan da az覺n覺 ap覺rdat覺yordu. Geri kalan d羹nya zevklerine kar覺 da ilgisiz deildi. Einfried konuklar覺ndan biri, bir yazar, onu bir akam koridorda hizmet癟i k覺zlardan biriyle yak覺覺ks覺z bir bi癟imde akala覺rken g繹rm羹t羹. Bu 繹nemsiz, g羹l羹n癟 bir olayd覺, ama s繹z羹 ge癟en yazar y羹z羹n羹 tiksintiyle buruturmutu. \\
 +Bay Kl繹terjahn'​覺n kar覺s覺na gelince; kocas覺na b羹t羹n y羹reiyle bal覺 olduu anla覺l覺yordu. Kocas覺n覺n s繹zlerini, davran覺lar覺n覺 g羹l羹mseyerek izliyordu. Ama onun bu g羹l羹mseyiinde,​ kimi hastalar覺n salam insanlara kar覺 g繹sterdikleri a覺r覺 hog繹r羹 deil, tersine ak覺ll覺 bir hastan覺n kendisini iyi duyumsayan insanlara kar覺 duyduu i癟ten sevin癟 ve ilgi vard覺. \\
 +Bay Kl繹terjahn,​ Einfried'​de 癟ok kalmad覺. Kar覺s覺n覺 buraya dek getirmiti,​ ama bir hafta ge癟ince onun g羹venilir ellerde olduunu, iyi bak覺laca覺n覺 anlad覺 ve art覺k kalmak istemedi. B羹y羹mekte olan 癟ocuu, gelien ii gibi 繹nemli g繹revler onu geri 癟a覺r覺yordu. Bu g繹revler onu geri d繹nmeye, kar覺s覺n覺 burada en iyi bak覺ma b覺rakmaya zorluyordu. \\
 +* \\
 +Birka癟 haftad覺r Einfried'​de bulunan yazar覺n ad覺 Spinell'​di. Detlev Spinell, tuhaf bir insand覺. \\
 +Otuz yalar覺nda,​ iri yar覺, kahverengi sa癟l覺 bir adam d羹羹n羹n. akaklar覺 iyice k覺rlam覺t覺;​ ama yuvarlak, beyaz, hafif癟e ikin y羹z羹nde hi癟 sakal izi yoktu. Hay覺r t覺ratan deil, t覺ratan olsa anla覺l覺rd覺. Yumuak, k覺r覺覺k,​ 癟ocuk g繹r羹n羹l羹 bir y羹z羹 vard覺; yer yer ayva t羹yleriyle kapl覺yd覺, bu ayva t羹yleri 癟ok tuhaf g繹r羹n羹yordu. G繹zleri sar覺 ela, bak覺lar覺 tatl覺yd覺, burnu yass覺 ve biraz etliydi. Ayr覺ca Bay Spinell'​in Romal覺lara benzeyen k繹eli bir 羹st duda覺, b羹y羹k d繹rt k繹e dileri vard覺. Ayaklar覺 da g繹r羹lmemi derecede b羹y羹kt羹. Sarsak hastalardan biri, ona alay ve k羹癟羹msemeyle "​B羹c羹r"​ ad覺n覺 takm覺t覺;​ ama bu, ona uymayan k繹t羹 bir add覺. 襤yi, modaya uygun giyiniyordu;​ uzun siyah ceket, renkli, kumlu yelek. \\
 +Bay Spinell sokulgan deildi, hi癟 kimseyle ahbapl覺k etmiyordu, ama kimi zaman candan, insanc覺l, cokun yarad覺l覺l覺 bir adam olabiliyordu. G羹zel bir eyin; 繹rnein birbirine uyan renklerin, eski bir vazonun ya da akam g羹neinin 覺覺klar覺nda y羹zen dalar覺n kar覺s覺nda couveriyordu. "Aman ne g羹zel!"​ diye ba覺n覺 yana eiyor, omuzlar覺n覺 kald覺r覺yor,​ ellerini a癟覺yor, az覺n覺 burnunu b羹zerek "​Tanr覺m,​ bak覺n ne g羹zel!"​ diyordu. B繹yle anlar覺nda, erkek ya da kad覺n, kim olursa olsun en kibar konuklar覺n bile boynuna sar覺lacak denli couyordu. \\
 +Yazd覺覺 kitap hep masan覺n 羹st羹nde dururdu, bu kitab覺 odas覺na giren herkes g繹rebilirdi. Orta b羹y羹kl羹kte bir romand覺, kab覺 karmakar覺覺k resimlenmi,​ kahve s羹zgecine benzer bir k璽覺da bas覺lm覺t覺. S繹zc羹kleri gotik kiliselere benziyordu. Bayan Osterloh bu roman覺 kendisini s覺kmadan 癟eyrek saatte okumu, korkun癟 can
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​