Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:alacakaranlikta_tonio_kroger_02 [2015/07/28 16:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alacakaranl覺kta & Tonio Kr繹ger : 02~~
 +=== ALACAKARANLIKTA & TONIO KRGER ===
 +=== THOMAS MANN ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 91 ===
 +----
 +kar覺s覺, delice bir erin癟sizlik i癟inde, bir y覺ldan beri 繹zel bir hastabak覺c覺n覺n kolunda g繹zlerini bir noktaya dikip hi癟bir ey konumadan b羹t羹n sanatoryumu gezer. \\
 +Ara s覺ra a覺r hastalardan biri 繹l羹rd羹. Bu hastalar ne yemee, ne de oturma salonuna inerlerdi. l羹mlerini hi癟 kimse, oda komular覺 bile anlamazd覺. Bu cans覺z konuklar geceleyin bir yere aktar覺l覺r;​ Einfried'​deki yaam; masaj, elektrik tedavisi, ine, du, banyo, jimnastik, terleme ve buulanma gibi eyler zaman覺m覺z覺n en son bulular覺yla donat覺lm覺 salonlarda hi癟 aksamadan s羹rerdi. \\
 +Evet, burada canl覺 bir yaam vard覺r. Enstit羹 ilk kattad覺r. Yeni hastalar geldii zaman yan yap覺lardan birinde duran kap覺c覺 b羹y羹k 癟an覺 癟alar, sanatoryumdan ayr覺lan hastalar覺 da Dr. Leander, Bayan Osterloh'​la birlikte t繹renle arabalar覺na dein ge癟irir. \\
 +Einfried'​e kimler s覺覺nmad覺 ki! Burada 癟ok tuhaf bir insan olan bir yazar bile vard覺r. Bir maden ya da ta ad覺na benzeyen ad覺yla bu yazar, sanatoryumda Tanr覺dan g羹nler 癟al覺yor... \\
 +Enfried'​de Dr. Leander'​den baka bir doktor daha vard覺r, hafif ya da umutsuz hastalarla ilgilenir. Ad覺 da M羹ller'​dir ama ondan s繹z etmeye demez. \\
 +* \\
 +Ocak ay覺 ba覺nda, A. C. Kl繹terjahn irketinin sahibi t羹ccar Kl繹terjahn,​ kar覺s覺n覺 Einfried'​e getirdi. Kap覺c覺 癟an覺 癟ald覺. Bayan Osterloh birinci katta, ger癟ek ampir bi癟eminde olaan羹st羹 g羹zel d繹enmi kabul salonunda, bu 癟ok uzaklardan gelen sayg覺deer aileyi kar覺lad覺. ok ge癟meden Dr.Leander de geldi, konuklar覺n 繹n羹nde eildi, konumaya balad覺lar. \\
 +D覺arda 羹zerleri has覺r 繹rt羹l羹 癟i癟ek tarhlar覺, kar alt覺nda kalm覺 maarac覺klar,​ kimsesiz kul羹becikleriyle bah癟e g繹r羹n羹yor;​ iki uak b羹y羹k kap覺n覺n 繹n羹nde duran arabadan yeni gelenlerin bavullar覺n覺 ta覺yordu. \\
 +Bay Kl繹terjahn kar覺s覺n覺 bah癟eden ge癟irirken "​Yava Gabriele, dikkat et meleim, az覺n覺 a癟ma,"​ demiti. T羹ccar覺n kar覺s覺n覺 arabadan indirirken g繹sterdii dikkat kar覺s覺nda,​ onlar覺 istasyondan sanatoryuma getiren, bilisiz, incelik nedir bilmeyen, kaba arabac覺 bile dilini dileri aras覺na k覺st覺rm覺t覺. 襤ki doru at da geriye 癟evrilmi g繹zlerle bu 羹z羹nt羹yle kar覺覺k sak覺nmay覺,​ incelii seyrediyorlard覺 sanki. \\
 +Bay Kl繹terjahn'​覺n Balt覺k Denizi k覺y覺s覺ndan Dr. Leander'​e yazd覺覺 mektuplarda a癟覺k癟a belirttiine g繹re, gen癟 kar覺s覺 soluk borusundan rahats覺zd覺. ok 羹k羹r cierlerinde birey yoktu; ama hastal覺k cierlerinde de olsa, gen癟 kad覺n imdikinden farkl覺 olamazd覺. Beyaz lake koltukta, iri yar覺 kocas覺n覺n yan覺nda, arkas覺na yaslan覺p sessizce konuulanlar覺 dinlerken ince, nazl覺, melek gibi, maddeden uzak bir hali vard覺. \\
 +Nian y羹z羹羹nden baka s羹s羹 olmayan g羹zel, solgun elleri, koyu renkli, a覺r bir etekliin plileri aras覺nda dinleniyordu. zerinde dik yakal覺, v羹cuduna s覺ms覺k覺 oturmu, g羹m羹 rengi bir bluz vard覺; bluz arabesk kadife par癟alar覺yla ilenmiti. Gen癟 kad覺n覺n anlat覺lamayacak kadar ince, tatl覺, zay覺f olan k羹癟羹k ba覺, bu a覺r ve yumuak kumalar覺n i癟inde b羹sb羹t羹n anlam kazan覺yor; insan覺n i癟ini ac覺tan, bu d羹nyadan olmayan bir nitelik kazan覺yordu. Ensesinde bir topuzla toplanan a癟覺k kahverengi sa癟lar覺 d羹z taranm覺t覺. Yaln覺z aln覺n覺n sa覺na d羹en bir k璽k羹l羹 vard覺. Sa g繹z羹n羹n 羹zerinde, dikkati hemen oraya 癟eken solgun mavi bir damarc覺k k覺vr覺l覺yordu. Y羹z羹ne insan覺n rahat覺n覺 ka癟覺racak bi癟imde egemen olan bu ince damarc覺k, gen癟 kad覺n konumaya balay覺nca daha 癟ok beliriyordu;​ yaln覺zca g羹l羹msedii zaman y羹z羹 tuhaf, insan覺 d羹羹nd羹ren,​ s覺k覺nt覺l覺,​ 羹z羹nt羹l羹 bir durum al覺yordu. Ama gen癟 kad覺n yine de konuuyor, g羹l羹yordu. Rahat ve i癟ten konuuyordu. Biraz yorgun bakan, ara s覺ra kapanmak bile isteyen, k繹eleri ince burun direiyle
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(57);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​